EN

Обяви за провеждане на конкурси - 2022 г.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № Н-095/28.01.2022 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността „Правен съветник“ в дирекция „Правна”

 

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „правен съветник“ в дирекция „Правна“, обявен със Заповед № Н-095/28.01.2022 г. на главния секретар на Министерския съвет

 

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „правен съветник“ в дирекция „Правна“ в администрацията на Министерски съвет

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „Държавен експерт“в Секретариата на Съвета по сигурността"

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт“ в Секретариата на Съвета по сигурността, обявен със Заповед № Н-312/16.03.2022 г.

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "директор" на дирекция "Вероизповедания"

 

Обява във връзка с отворена позиция за длъжността председател на "Националния Статистически Институт"

 

 

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Секретариата на Съвета по сигурността"

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“в Секретариата на Съвета по сигурността"

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "Държавен експерт" в Секретариата на Съвета по сигурността"

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Вероизповедания“

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати гл.експерт в Секретариата на Съвета по сигурността

 

Класиране от конкурс за длъжността „главен експерт в Секретариата на Съвета по сигурността

 

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „държавен експерт“ в Секретариата на Съвета по сигурността

 

Класиране от конкурса за длъжността "държавен експерт" в Секретариата на Съвета по сигурността

 

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „директор“ в дирекция „Вероизповедания“

 

Списък на допуснатите до изслушване пред комисия кандидати за длъжността председател на Националния статистически институт

 

Обява за конкурс за длъжността държавен екперт в дирекция ДУ

 

Списък на състава на комисията за провеждане на процедура по изслушване на кандидати за председател на Националния статистически институт

 

Списък на допуснатите до финален етап от интервюта в конкурса за председател на Националния статистически институт

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт“ – 3 щ. бр., в дирекция „Добро управление“

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността Държавен експерт в отдел ЧР

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт в отдел СП дирекция АПОУС

 

Обява за конкурс за длъжността "старши експерт" в дирекция "Вероизповедания"

 

Класиране държавен експерт в ДУ 29.07.2022

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел "Човешки ресурси"

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати_старши експерт СП_АПОУС

 

Класиране от проведения конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Човешки ресурси“

 

Класиране от проведения конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Снабдяване и транспорт“, дирекция АПОУС

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Вероизповедания“

 

Класиране старши експерт в дирекция "Вероизповедания"

 

Обява за конкурс за длъжността главен екперт в отдел ИС, д-я ЦКЗ

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността главен експерт, отдел ИС, ЦКЗ

 

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел ИС, дирекция ЦКЗ

 

Обява за конкурс за длъжността главен екперт в отдел ССУ, дирекция БФ

 

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел ОЗП, дирекция „Правителствена канцелария“

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр., в отдел „Споделени счетоводни услуги“, дирекция „Бюджет и финанси“.

 

Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр., в отдел „Споделени счетоводни услуги“, дирекция „Бюджет и финанси“

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел ОЗП, дирекция ПК

 

Класирането от проведения конкурс за длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр., в отдел „Споделени счетоводни услуги“, дирекция „Бюджет и финанси“

 

Обява за конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Правителствен протокол“