EN

Национален съвет по антикорупционни политики

Националният съвет по антикорупционни политики е междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията. 

Една от основните цели на Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021г.-2025г. е България да бъде държава, която да задава модела за успешна борба с корупцията. Определянето на министър-председателя за председател на Националния съвет по антикорупционни политики подчертава значимостта на тези политики и гарантира политическия ангажимент към тях. По този начин ще се осигури и необходимата политическа координация при разработването и изпълнението на антикорупционните политики, което е важно условие за тяхната ефективност.

 

Състав на Национален съвет по антикорупционни политики

Председател на Съвета – министър-председателят.

Заместник-председател на Съвета – министърът на правосъдието.

 

Членове на Съвета са:

1. заместник-министър на правосъдието;

2. заместник-министър на вътрешните работи;

3. заместник-министър на икономиката и индустрията;

4. заместник-министър на финансите;

5. заместник-председател на Върховния касационен съд;

6. заместник-председател на Върховния административен съд;

7. главният инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет;

8. заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност";

9. ръководителят на Главния инспекторат към МС;

10. вицепремиер по ефективно управление;

11. заменисник-министър на електронното управление;

12. заместник-министър на енергетиката;

13. представител на Националното сдружение на общините в Република България.

 

Поименен състав на НСАП

Протокол_заседание_НСАП-18_октомври_2023

Заповед за промяна на поименния състав на НСАП