EN

Данни за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МС /тримесечни/

Данните за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МС към 30.06.2020 г., можете да видите в следните файлове:

 

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на чуждите средства

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз - ДЕС

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз - ДМП

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз – КСФ

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – РА

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МС