EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 08.06.2020 г.

08.06.2020

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

MНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л  Ж Б А

 

 

„Булгаргаз“ ЕАД трябва да възстанови суми на клиентите си, закупили природен газ

при свободни цени

 

„Булгаргаз“ ЕАД трябва да възстанови суми на своите клиенти, закупили природен газ при свободно договорени цени през първото тримесечие на 2020 г. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет взето на днешното му заседание. С решението се задължава газовият доставчик да приложи аналогичен механизъм за компенсиране на клиентите, какъвто вече съществува за тези на регулирания пазар. Целта е осигуряване на равнопоставеност между всички клиенти на дружеството.

Днешното решение на МС е следствие от постигнатата между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт“ промяна в ценовите условия по договора за доставка на природен газ. Тя стана възможна, след като в периода 2012 – 2018 г. Европейската комисия разследва ПАО „Газпром“ и ООО „Газпром експорт“ за злоупотреба с господстващо положение на пазарите в осем държави-членки на ЕС от Централна и Източна Европа. Като резултат от делото газовият доставчик пое ангажимент да промени договорите със своите клиенти, като премахне пречките за свободен пренос на газ на конкурентни цени. Заради ретроактивното прилагане на новия ценови механизъм „Булгаргаз“ ЕАД следва да възстанови на своите клиенти приблизително 202 млн. лв.

С допълнението на Закона за енергетиката, прието на 14 април 2020 г., беше създаден механизъм за възстановяване на суми на клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД на регулирания пазар – това са всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД до края на 2019 г., както и крайните снабдители и топлофикационните дружества за периода след 1 януари 2020 г. С цел осигуряване на равнопоставеност, този подход трябва да бъде приложен и за  всички останали клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, които купуват природен газ по свободно договорени цени.

 

 

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на ЕКОФИН

 

Правителството одобри позицията на Република България за участие в неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и на финансите на държавите-членки на ЕС (ЕКОФИН), който ще се проведе на 9 юни 2020 г.

По време на срещата министрите ще обменят мнения по предложението на Комисията относно Инструмента за европейско възстановяване. В рамките на Европейския семестър Хърватското председателство ще информира за процеса на одобрение на заключенията относно специфичните препоръки на Съвета по страни.

 

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „БУЛГАРГАЗ” ЕАД ДА ВЪЗСТАНО­ВИ СУМИ НА КЛИЕНТИ, ЗАКУПИЛИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ПРИРОДЕН ГАЗ ПРИ СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ 2020 Г. - 31 МАРТ 2020 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛЕН ВИДЕОКОНФЕРЕНТЕН РАЗГОВОР НА МИНИСТРИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И НА ФИНАНСИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС (ЕКОФИН), КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на финансите