EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 19.04.2023 г.

19.04.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

               

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2023 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2023 година

 

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2023 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2023 година.

От общо 108 мерки със срок за изпълнение до 31 март, са изпълнени 39 мерки. Неизпълнените мерки са 69. Процентът неизпълнени в срок мерки е 63,9%.

Високият процент неизпълнени в срок мерки се дължи на мерките, които не са изпълнени в срок през 2022 г. и са прехвърлени от Плана за 2022 г. със срок за изпълнение до 31 януари 2023 г., както и на честите избори за Народно събрание. 43 от неизпълнените мерки са законопроекти, повечето от които са внесени в 48-то Народно събрание, но не са приети до неговото разпускане. 15 от тези законопроекти са повторно приети от Министерския съвет и ще бъдат внесени в 49-то Народно събрание, веднага след неговото конституиране.

В Плана за действие за 2023 г. има 53 мерки, свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 и чл. 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия в рамките на 44 процедури.

С цел преодоляване на дефицита при въвеждане на директивите в областта на вътрешния пазар следва да се предприемат спешни действия за финализирането на процеса на разработването на необходимите проекти на нормативни актове, както и за решаването на координационните проблеми между компетентните ведомства, включително и на политическо ниво. През 2023 г. ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС в Плана за действие за 2023 г.

 

Правителството разреши влизане и пребиваване на научноизследователски кораб на Румъния в морските пространства на Република България

 

Министерският съвет на Република България прие Решение за разрешаване влизане и пребиваване на научноизследователски кораб МАРЕ НИГРУМ на Румъния в морските пространства на Република България в периода 1-20 май 2023 г. за провеждане на съвместна международна научна експедиция в западната част от акваторията на Черно море.

Съвместната научна експедиция е част от проекта „Разработване на оптимална и отворена изследователска подкрепа за Черно море“, финансиран от Европейската комисия по Програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и цели провеждане на научни изследвания в интерес подобряване на екологичното състояние на Черно море.

 

Военнослужещи от Сърбия ще участват в съвместни бойни стрелби на зенитен полигон „Шабла”

 

Министерският съвет прие решение, с което разрешава пребиваването на територията на Република България, с невоенен характер, на въоръжени сили на Република Сърбия. Присъствието им е във връзка с провеждането на съвместни бойни стрелби на зенитен полигон на Военновъздушните сили (ВВС) „Шабла” през 2023 г.

Съвместните бойни стрелби са традиционно мероприятие за ВВС на двете държави и се провеждат за поредна година. Участието на военнослужещи от Република Сърбия е планирано в изпълнение на двустранните договорености в областта на военното сътрудничество.

 

Община Ивайловград получава държавни имоти за социални дейности

 

По решение на Министерския съвет Община Ивайловград получава собствеността върху имоти - частна държавна собственост на ул. „Армира“ № 12 в град Ивайловград. Те представляват 30 апартамента и прилежащи към тях мазета в жилищен блок №12.

Имотите ще бъдат използвани за настаняване на граждани с установени жилищни нужди. Общината ще трябва да прехвърли собствеността върху тях на държавата, ако до пет години от придобиването им не осъществява предвидените дейности.

 

Правителството прие решение за назначаване на Сьорен Елербек за почетен консул на България в гр. Есберг, Дания

 

Министерският съвет прие решение за назначаване на Сьорен Елербек, гражданин на Кралство Дания, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Кралство Дания и за откриване на консулство на Република България със седалище в град Есбер и с консулски окръг, обхващащ региона Южна Дания, Кралство Дания.

Сьорен Елербек е адвокат с над 30-годишен опит в сферата на дружественото, частното и международното право. Съдружник е в една от най-старите адвокатски кантори в гр. Есбер и в дългогодишната си професионална кариера е изградил множество партньорства от различни нива на бизнеса, политическия живот и административното управление на регион Южна Дания.

Назначаването на Сьорен Елербек за почетен консул на страната ни в Дания ще допринесе за задълбочаване на сътрудничеството и изграждането на нови двустранни партньорства между България и Дания в сфери от взаимен интерес, в това число и в областта на икономиката и зелената енергия.

 

Кабинетът ще предложи на Народното събрание ратификация на актовете на 27-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз

 

Кабинетът ще предложи на Народното събрание да ратифицира актовете на 27-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз. По този начин България ще изпълни задълженията си като страна членка на Съюза.

Ратифицирането на протоколите и конвенцията изразява волята на страната ни да бъде част от единната световна пощенска територия, създадена и регламентирана от актовете на Съюза и гарантира правото на българските потребители да ползват международни пощенски услуги.

 

Одобрен е проект на споразумение с Босна и Херцеговина за сътрудничество при бедствия

 

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за сътрудничество при бедствия.

Документът определя общата рамка за сътрудничество в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между страните в случай на бедствие на територията на някоя от двете държави.

Компетентните органи за прилагане на споразумението са Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на сигурността на Босна и Херцеговина.

В проекта на Споразумение са предвидени следните форми на сътрудничество:

 • оказване на доброволна помощ и предоставяне на информация при поискване в случай на бедствие или заплаха от настъпването му;
 • обмен на информация, техническа и правна документация, методологична и друга литература, видео и снимков материал, отнасящи се до превенцията, готовността и реагирането при бедствия;
 • снабдяване на спасителните екипи с оборудване;
 • организиране и провеждане на съвместни експертни срещи, семинари, конференции и учения;
 • обмен на опит и добри практики;
 • организиране на обмен и обучения на експерти, включително обмен на лектори и обучители от съответните учебни центрове и институции по искане на всяка от страните;
 • съвместно планиране, разработване и изпълнение на проекти и научни разработки в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия.

Предвижда се споразумението да се сключи за неопределен срок и да влезе в сила от датата на получаване на последното от уведомленията, с които страните се известяват взаимно за изпълнението на съответните си вътрешноправни процедури, необходими за тази цел.

 

България и Виетнам ще проведат Смесена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество и бизнес форум

 

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за провеждане на 24-та сесия на Междуправителствената българо-виетнамска Смесена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, която ще се проведе на 24 и 25 април 2023 г. в гр. София. Двете делегации ще бъдат ръководени съответно от министъра на икономиката и индустрията на Република България Никола Стоянов и от министъра на индустрията и търговията на Социалистическа република Виетнам Нгуен Хонг Зиен.

По време на заседанието на смесената комисия ще бъде направен анализ на двустранното сътрудничество между България и Виетнам и ще бъдат обсъдени перспективите за задълбочаване на партньорството в областта на търговията, инвестициите, енергетиката, туризма, селското стопанство, транспорта и съобщенията, научно-технологическото сътрудничество, културата и др. Двете страни ще обсъдят съществуващата нормативна база и необходимите мерки за нейното усъвършенстване, с оглед насърчаване на повече проекти в икономическата сфера между тях.

Предстои да бъде проведен и бизнес-форум, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) и Виетнамската агенция за насърчаване на търговията (VIETRADE), в който ще се включат компании от двете страни.

 

Правителството се запозна с резултатите от Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по земеделие и рибарство, проведено на 20 март 2023 г. в Брюксел, Белгия.

Министрите разгледаха пакет от мерки на ЕК, насочен към подобряване на устойчивостта и издръжливостта на сектора на рибарството и аквакултурите в ЕС. Почти всички държави изразиха мнение, че действащата законодателна рамка на Общата политика в областта на рибарството не се нуждае от реформа, а от подобряване на прилагането. Обърнато бе и внимание за последиците за риболовната индустрия на ЕС от предложеното постепенно премахване на дънното тралене в защитените морски зони. В тази връзка Съветът подчерта необходимостта Комисията да осигури адекватно финансиране за предложените мерки, като се вземе предвид регионалните особености и дребномащабния риболов, както и геополитическите фактори.

Основна тема на заседанието бе пазарната ситуация за селскостопански продукти в Съюза, както по отношение на цялостното й състояние, така и във връзка с предизвикателствата пред отделни сектори и региони. Акцент беше поставен върху въздействието на вноса на селскостопански продукти от Украйна върху земеделските производители в страните в близост до конфликта, както и влиянието на продължаващите високи цени на суровини като енергия, фуражи и торове. По темата еврокомисарят Войчеховски информира министрите относно предложението на Комисията за предоставяне на подкрепа чрез кризисния резерв на земеделските производители в България, Румъния и Полша, които са най-силно засегнати от вноса на зърнени и маслодайни култури от Украйна. Основен акцент в българската позиция по темата бе предстоящото удължаване на либерализирането на търговията с Украйна до юни 2024 г. Страната ни отново подчерта, че е солидарна с Украйна, но това не трябва да поставя в риск конкурентоспособността на българските земеделски производители. Редица държави, включително и България, подчертаха необходимостта в търговските преговори да се вземат предвид високите стандарти в ЕС в областта на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и ветеринарните изисквания.

В рамките на срещата бяха представени препоръки от Доклада за сектора на свиневъдството, като те бяха единодушно подкрепени от министрите на държавите членки.

 

С 25 години се удължава концесионният договор за находище „Соката“

 

С 25 години ще бъде удължен концесионният договор за добив на подземни богатства от находище „Соката“, област Бургас. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки промяната, поискана от концесионера „Керамика – Бургас“ АД. Оттам мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

С днешното си решение Министерският съвет промени също обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички (а не само паричните) договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

В съответствие с днешното решение на МС ще бъдат актуализирани и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Концесионният договор за находище „Соката“ е сключен през 2007 г. за срок от 25 г., като влиза в сила от 17 януари 1997 г. От находището се добиват строителни материали - глинести мергели.

 

„Макс Ковъринг” ООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Терес”

 

„Макс Ковъринг” ООД, гр. София ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Терес”, разположена в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за една година. За този срок титулярят ще вложи 148 300 лв. в проучвателните дейности.

 

Създаването на условия за онлайн пиратство става престъпление

 

Създаването на условия за онлайн пиратство да стане престъпление, предлага Министерският съвет. На заседанието си днес МС одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК). С него се цели наказателно преследване на лицата, създаващи условия за онлайн пиратство - чрез изграждането и поддържането на сайтове за торент тракери, уебплатформи, чат групи в приложения за онлайн размяна на пиратско съдържание и др. дейности. Не се предвижда наказателно преследване на отделните потребители на пиратски произведения.

Законопроектът отговаря на отправените към държавата критики по Раздел „Специален 301“ от Търговския закон на САЩ във връзка със защитата на интелектуалната собственост, най-вече в областта на онлайн пиратството.

Създава се нов престъпен състав в чл.172а, ал. 2 от НК, който включва: изграждането или поддържането на информационна система или предлагането на услуга на информационното общество. Всяко от тези деяния трябва да е със специална цел - извършване на престъпно посегателство спрямо чужд обект на авторско или сродно на него право. Предлаганото наказание е от 1 до 6 г. лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева.

Законопроектът цели още да се преодолеят затрудненията при разследването и разкриването на престъпни посегателства спрямо множество защитени обекти на авторско или сродно на него право заради необходимостта от индивидуализиране на всеки обект или материален носител поотделно, преди внасянето на обвинителен акт. Предлагат се два алтернативни количествени критерия, при които престъплението ще се счита за довършено и ще е възможно внасянето на обвинение в съда - парична равностойност (на един или повече от обектите, която да надхвърля десет хиляди лева) или брой засегнати обекти (надхвърлящи петдесет броя). Редакцията на чл. 172а, ал. 2 (става чл. 172а, ал.З) заменя досегашната постановка за „големи размери“.

Променя се и режимът на отнемане на предмета на престъплението - той ще се отнема в полза на държавата само ако принадлежи на извършителя. В момента предметът на престъплението се конфискува независимо от това чия собственост е, което може да засегне трети добросъвестни лица.

Със заключителни разпоредби се предлагат допълнения в НПК и в Закона за специалните разузнавателни средства, които позволяват използване на СРС при престъпления срещу интелектуалната собственост по чл. 172а и чл. 172 б. НК.

Съпътстващи изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) разширяват предметната компетентност на следователите от Национална следствена служба.

 

Правителството прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

 

На свое заседание Министерският съвет одобри проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ), произтичащо от измененията и допълненията на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 21 от 12 март 2021 г. и свързани с предоставянето на право на постоянно пребиваване на чужденци извършили инвестиции или увеличили инвестициите си в Република България.

С постановлението се предлагат промени в чл. 39 и чл. 44 от ППЗЧРБ, регламентиращи редът, по който Българската агенция за инвестиции (БАН) и Министерството на иновациите и растежа установяват извършени инвестиции с оглед основанията за предоставяне на право на постоянно пребиваване в Република България. Предлага се отмяната на чл. 39а от ППЗЧРБ, тъй като разпоредбата регламентира реда за установяване на инвестициите по чл. 25, ал. 1, т. 8 от ЗЧРБ, които вече се установяват от БАИ, поради което производството следва да бъде регламентирано в чл. 39 от правилника.

 

Приет е нов Устройствен правилник на Българския институт по метрология

 

Министерският съвет прие нов Устройствен правилник на Български институт по метрология.

Необходимостта от промени в правилника, произтича от вменени нови правомощия на председателя на Института, които не са разписани в действащия досега устройствен правилник на БИМ. Те са свързани със Закона за измерванията, Закона за хазарта, Изборния кодекс и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Предвижда се с новия правилник да се повиши ефективността на дейността на ведомството в областите на контрола на средствата за измерване, хазартната дейност и техническите устройства за машинно гласуване. С приемането му ще се осигури и оптимизация на структурата на института.

С новия правилник ще се постигне и необходимият комплексен подход при администрирането на процеси по извършване на основни за ведомството дейности и изпълнението на общите правомощия на председателя.

 

Приета е нова тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на МО

 

Министерският съвет прие нова тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната. С постановлението се отменя и тарифата за таксите, приета с Постановление № 339 на Министерски съвет от 2012 г.

Таксите, които се събират от Военно-географската служба, не са актуализирани от 2012 г. Оттогава многократно са увеличени минималната и средната работна заплата за страната, както и разходите за електроенергия, външни услуги, материали и консумативи. С приемането на новата тарифа таксите, събирани от Военно-географската служба, ще бъдат актуализирани в съответствие с извършваните разходи.

 

Правителството прие промяна в Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване”

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване”. Изменението е свързано с намаляване на броя на заместник-директорите на Службата от четирима на трима. Изменението се предвижда да влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

 

Изменя се правителствено постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МФ

 

Правителството одобри промени в ПМС № 480/2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.

С направените изменения се дава възможност със средствата по ПМС №480/2022 г. да се извършват разходи през 2023 г., свързани с информационни и комуникационните дейности по въвеждане на еврото в Република България.

 

Одобрена е позицията на Република България за предстоящото заседание на

Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 25 април 2023 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

Очаква се министрите да проведат дебат за състоянието на селскостопанските пазари, по-специално в резултат на нашествието в Украйна. България отново ще акцентира върху значителния натиск, който вносът от Украйна оказва и ще продължи да оказва върху определени земеделски пазари в Общността. Страната ни ще запознае участниците в заседанието с решението на българското правителство през следващите два месеца в България да не бъдат допускани близо 20 стоки с произход от Украйна.

В България има безпрецедентно увеличение на вноса на зърно и семена от маслодаен слънчоглед, а от началото на 2023 г. се наблюдава сериозно увеличение на вноса на сухо мляко. Налице са трудности за реализацията на произведената българска продукция, повлияна от високите променливи разходи.

Настоящата ситуация на пазара в България и другите държави членки на предна линия все по-ясно доказва, че солидарността ни с Украйна и общата ни грижа за осигуряване на продоволствената сигурност в световен мащаб не следва да поставя под риск конкурентоспособността и оцеляването на земеделските ни производители.

Считаме, че са необходими мерки, които да гарантират, че Коридорите на солидарността постигат своята реална цел - обезпечаване на доставките от жизненоважни култури за най-нуждаещите се в трети страни. Крайно необходимо е да бъде намерено устойчиво решение в дългосрочен план за гарантиране на конкурентоспособността на европейските земеделски производители и нормализиране на пазара. Държавите членки, в които е установен прекомерен внос, водещ до пазарен дисбаланс, следва да имат възможността да въведат депозитна такса, която след напускането на територията на съответната държава членка да бъде възстановена на вносителя.

Също така в рамките на заседанието министрите ще проведат политически дебат по земеделските и горските аспекти на предложението за Регламент за сертифициране на поглъщанията на въглерод. За България най-важни по отношение на бъдещата рамка за сертифициране са въпросите, свързани с качеството и устойчивостта на прилаганите земеделски и горски практики, включително продължителността на прилагането им.

В рамките на Съвета се предвижда да се проведе първото обсъждане на стратегическите планове от началото на новата Обща селскостопанска политика (ОСП).

Очаква се Съветът да приеме проект на Заключения относно възможностите на биоикономиката в контекста на настоящите предизвикателства със специален акцент върху селските райони.

 

Одобрена е национална позиция за подкрепа на проект на Стратегия на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за периода 2023 – 2027 г.

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на национална позиция за подкрепа на проект на Стратегия на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа за периода 2023-2027 г. и на проект на Декларация на министри и делегати на ръководно равнище от държавите и юрисдикциите членки на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа.

Подкрепата за одобряване на тези документи е важна стъпка за развитието на Комитета MONEYVAL и общите усилия държавите и юрисдикциите членки на Комитета MONEYVAL в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

 

Близо 20 стоки от Украйна, включително зърно, няма да бъдат допускани в България през следващите два месеца

 

За периода от 24 април до 30 юни 2023 г. на територията на Република България няма да бъдат допускани определен брой стоки с произход от Украйна. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание. Забраната се отнася до над 20 стоки. Сред тях са: мека и твърда пшеница; пшенично брашно; семена от слънчоглед; слънчогледово масло; царевица; пчелен мед и пчелни продукти; сурово мляко; сухо мляко; млечен концентрат; орехи; лешници; яйца; птиче месо; свинско месо; овче и козе месо; ръж; ечемик; овесени ядки; сорго; елда; нишестета, инулин, пшеничен глутен; соя; ленено семе; рапица; вино; винен оцет; етилов алкохол.

Забраната няма да бъде прилагана за транзитнопреминаващите стоки през територията на България, в случай че партидите са в специализирани транспортни средства, запечатани и пломбирани на границата, без да се допуска разтоварване и претоварването им на територията на страната ни. Забраната не важи и в случай че в декларацията, придружаваща пратката, се декларира, че крайната дестинация на товара не е Република България.

Правителственото решение отчита необходимостта от обезпечаване транзитното преминаване през коридорите на солидарността на доставките от жизненоважни храни за най-нуждаещите се в трети страни.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2023 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАРТ 2023 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЛИЗАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРАБ МАРЕ НИГРУМ, ПЛАВАЩ ПОД ЗНАМЕТО НА РУМЪНИЯ, В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1 ДО 20 МАЙ 2023 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НЕВОЕНЕН ХАРАКТЕР НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪВМЕСТНИ БОЙНИ СТРЕЛБИ НА ЗЕНИТЕН ПОЛИГОН НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ - ШАБЛА.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ДАНИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЕСБЕР И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ РЕГИОНА ЮЖНА ДАНИЯ, КРАЛСТВО ДАНИЯ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЬОРЕН ЕЛЕРБЕК - ГРАЖДАНИН НА КРАЛСТВО ДАНИЯ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА 27-ИЯ КОНГРЕС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 24-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО-ВИЕТНАМСКА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 И 25 АПРИЛ 2023 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 20 МАРТ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ГЛИНЕСТИ МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СОКАТА“, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 5 ЯНУАРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „КЕРАМИКА-БУРГАС“ АД - БУРГАС, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ.1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ТЕРЕС“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА КРЕМЕНА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ, ДАННИ И УСЛУГИ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЯ И КАРТОГРАФСКИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА „ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ“, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министерството на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министерство на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 АПРИЛ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министерство на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПОЗИЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ НА КОМИТЕТА НА ЕКСПЕРТИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (КОМИТЕТА MONEYVAL) КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г. И ПРОЕКТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МИНИСТРИ И ДЕЛЕГАТИ НА РЪКОВОДНО РАВНИЩЕ ОТ ДЪРЖАВИТЕ И ЮРИСДИКЦИИТЕ - ЧЛЕНКИ НА КОМИТЕТА НА ЕКСПЕРТИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (КОМИТЕТА MONEYVAL) КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА.

Внася: министър-председателят

 

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ УСИЛЕНИЯ ВНОС НА АГРОХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ОТ УКРАЙНА И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАБРАНА НА ВНОСА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ ОТ УКРАЙНА.

Внасят: министърът на икономиката и индустрията;

министърът на земеделието