EN

Дневен ред на извънредното заседание на Министерския съвет на 29.09.2023 г.

29.09.2023

 

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

 

ТЕЦ-овете ще работят до 2038 г., социални пакети до 150 000 лв. на работник

 

Топлоелектрическите централи ще продължат да работят до 2038 г. Няма дати за затваряне на конкретни въглищни централи. Някои от тях ще отпаднат от енергийната система просто защото ще станат икономически неизгодни.

 

Затова правителството създава предприятие, чиято задача е да превърне освободените от мините територии в индустриални зони, подходящи за друга икономическа дейност. Това предприятие ще работи в сътрудничество и координация с мините. То ще осигури нови работни места за хора с необходимата квалификация в същия регион. В същото време ще подготви терени за привличане на инвестиции отвън, които също ще имат нужда от работна ръка. Вече има инвеститори, които са заявили интерес и искат да започнат да работят в този регион.

 

Така премиерът акад. Николай Денков представи териториалните планове за справедлив енергиен преход във въглищните региони Стара Загора, Перник и Кюстендил, които бяха приети от Министерския съвет днес. Утре – в последния възможен ден, документите ще бъдат изпратени в Европейската комисия (ЕК).

 

След разговори с президентите на двата най-големи синдиката в България – КНСБ и КТ „Подкрепа“, днес са договорени също сериозни социални пакети за хората, които желаят да напуснат енергийния сектор. „Навсякъде в Европа стандартните социални пакети са 24-месечни. В България те могат да бъдат за до 36 месеца. Това означава, че един работник би могъл да получи между 140 000 и 150 000 лв.“, посочи министърът на финансите Асен Василев.

 

Изпращането на документите в Брюксел не слага край на процеса. „Тепърва предстоят преговори с ЕК, които трябва да завършат в края на ноември т.г. Паралелно с тях ще продължат и разговорите със социалните партньори, така че да има ясен национален план за прехода с предвиден бюджет и различни източници на финансиране. През декември т.г. трябва да се произнесат всички държави членки на ЕС. Ако някоя от тях не се съгласи с нашите предложения, България ще изгуби 1,4 млрд. лв., предвидени за тези три региона, и последствията за тях ще бъдат изключително тежки“, обясни министър-председателят.

 

Ако утре правителството не изпрати териториалните планове за въглищните региони в Брюксел, тя излага на риск не само парите за Стара Загора, Перник и Кюстендил, а още около 3 млрд. лв. по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., което ще ощети всички региони в България. „Никой не може да си позволи да рискува тези средства“, заяви акад. Денков.

 

„Всичко, което правим, е най-доброто възможно за хората във въглищните региони и за страната като цяло“, подчерта той. Премиерът призова всички протестиращи да прекратят протестите и чрез свои представители да се включат в процеса на преговори за конкретните стъпки на прехода. По-рано през деня той остро осъди опитите на различни политици да злоупотребяват със ситуацията единствено в техен личен интерес с оглед на предстоящите местни избори.

 

 

 

Правителството прие решение да се проведе Стратегически преглед на отбранителната политика на България

 

Министерският съвет прие решение да се проведе Стратегически преглед на отбранителната политика на Република България, като периодичен преглед на отбраната. Общото ръководство на прегледа ще се осъществява от министъра на отбраната Тодор Тагарев. Това реши правителството на днешното си заседание.

Прегледът се налага поради настъпилите сериозни изменения в средата на сигурност и в концептуалните и планиращи документи на НАТО и ЕС в областта на отбраната.

Пълномащабната агресивна война на Русия срещу Украйна, развитието на процесите в Черноморския регион заедно с нарастващите други заплахи налага военните ни способности да са стабилни и надеждни, за да може заедно със съюзниците да възпираме, а при необходимост, да се отбраняваме срещу заплахите.

Навлизането на нови технологии променя характера на войната. Провеждането на конфликтите едновременно в няколко, или във всички области на операциите, все по-сложната електромагнитна и информационна обстановка, в която действат Въоръжените сили, заедно с промените в климата оказват съществено въздействие върху оперативните аспекти и ефективността на военните действия.

Всичко това поставя по-високи изисквания към способностите на въоръжените сили, налага преодоляване на технологическата изостаналост, постигане на оперативна съвместимост със съюзниците в НАТО и ЕС, прекъсване на зависимостите от Русия по отношение на въоръжението и бойната техника, изграждане на устойчивост и взаимодействие с другите национални участници.

Необходимостта да се инвестира в способностите на бъдещето налага ефективно използване на нарастващите, но все пак ограничени ресурси за отбрана, при ясни приоритети за справяне с предизвикателствата пред отбранителната политика.

Очаква се резултатите от Стратегическия преглед на отбранителната политика на Република България и адаптираните подходи и управленски решения да бъдат представени пред обществеността в „Бяла книга на отбраната“ в края на февруари 2024 г.

 

Прието е решение за участие на България в инициативата на МВФ за набиране на средства за Доверителния фонд за намаляване на бедността и подкрепа на растежа

 

Правителството одобри участието на България в инициативата на Международния валутен фонд (МВФ) за набиране на средства за Доверителния фонд за намаляване на бедността и подкрепа на растежа със сума в размер на 5 млн. специални права на тираж (около 6,7 млн. щ. д.). Необходимото финансиране ще бъде обезпечено с проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Във времена на значими глобални предизвикателства и кризи, които са свързани с увеличени нужди от финансиране, МВФ играе ключова роля в подкрепата на уязвимите страни, включително чрез Доверителния фонд за намаляване на бедността и подкрепа на растежа. В този контекст всички държави-членки на Фонда споделят съвместна отговорност за поддържането на адекватно ниво на неговите ресурси. Целта на инициативата е да бъде попълнен съществуващия недостиг на средства и МВФ да запази капацитета си за предоставяне на финансова помощ на страните с ниски доходи при облекчени условия.

Участието на България в набирането на средства по този инструмент е изпълнение на ангажименти като акционер в МВФ, кореспондира с международните приоритети на страната за реализиране на споделени цели и политики в една фрагментирана глобална икономика и ще изпрати положителен политически сигнал към международната общност за готовността на страната да сподели определени финансови отговорности по международни инициативи.

 

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НОВИ ПРИОРИТЕТИ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021 - 2027 Г. И НА ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЙОНИТЕ ОТ НИВО NUTS3 - СТАРА ЗАГОРА (И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ОБЩИНИ), КЮСТЕНДИЛ И ПЕРНИК, КАТО ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА.

Внасят: министърът на енергетиката;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ОТБРАНАТА.

Внася: министърът на отбраната

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИНИЦИАТИВАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОД­КРЕПА НА РАСТЕЖА.

Внася: министърът на финансите