EN

Със заповед на премиера Донев се създава Междуведомствена работна група за реагиране при заплаха за използване на импровизирано взривно устройство

Видео