EN

Реч на министър-председателя Бойко Борисов на 73-а сесия на Общото събрание на ООН

28.09.2018