EN

Министър Велкова: Прекратяваме порочните практики, свързани с „ин хаус“ процедурите, като спираме възможностите за превъзлагане

Видео