EN

Държавата подготвя мерки за намаляване цената на горивата