EN

Близо 650 хиляди български граждани ще имат достъп до по-добра защита от бедствия и аварии

Видео