EN

Публичният модул ИСУН 2020 става по-достъпен и прозрачен за потребителите

12.11.2019

Вицепремиерът Томислав Дончев заедно с представители от Централното координационно звено към Министерския съвет ще представят обновения публичен модул ИСУН 2020. Събитието ще се проведе от 15,30 ч на 12 ноември (вторник) 2019 г. в заседателната зала на третия етаж в Министерския съвет.

      

С цел прозрачност и информираност на широката общественост е извършено надграждане на публичния модул  ИСУН 2020, което гарантира по-добра проследимост на управлението на фондовете и предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки.