EN

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание на 16 септември

16.09.2022

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в петък, 16 септември 2022 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на третия етаж в сградата на Министерския съвет при следния дневен ред:

1.Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г.

2.Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет – Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.