EN

Премиерът Янев: Бъдещето на бизнеса и нацията зависи от включването на децата в училищна и предучилищна възраст в учебния процес

02.09.2021

 

„Бъдещето на бизнеса и нацията зависи от включването на децата в училищна и предучилищна възраст в образователната система. Трябва да бъдем отговорни и да търсим практически решения, за приобщаването на децата към учебния процес, защото те са бъдещето на нацията“. Това заяви министър-председателят Стефан Янев в началото на срещата на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 

Премиерът Янев изтъкна ключовото значение на адекватното ангажиране на децата в тази възраст, за да могат те да развиват своите социални умения и индивидуални способности особено в условията на пандемия. Министър-председателят посочи, че близо 25% от децата в предучилищна и училищна възраст са в риск от отпадане от образователната система, не са достатъчно ангажирани както по отношение на социалното им общуване със своите връстници, така и по отношение на усвояването на учебния материал. „Всички тези въпроси трябва да бъдат разгледани в дълбочина и да се търси възможно най-доброто ангажиране на държавните институции“, допълни премиерът.

 

По време на срещата Стефан Янев подчерта, че предвид ситуацията в момента и очакванията на обществото, учебната година ще започне присъствено. „Ангажимент е на всички родители и учители именно към този тип поведение на децата и осъществяване на един пълноценен учебен процес“, допълни премиерът Янев.

 

Вицепремиерът по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев също заяви, че служебното правителство не отстъпва от ясно заявения ангажимент учебната година да започне в класната стая, а не от дома пред компютъра. „Предлагам да бъдем водени от категоричното убеждение, че няма по-добра форма за учене и създаване на социални умения за децата ни от училището, както и от убеждението, че всяко дете има право на образование“, посочи Донев. Отговорните институции по Механизма по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са изключително активни по отношение на всяко едно дете в риск. „Основната ни цел е да започнем с актуалните предизвикателства пред ефективното прилагане на междуинституционалния механизъм за превенция на отпадането на учениците от училище и да определим по-добрите решения за тяхното преодоляване“, отбеляза още вицепремиерът Гълъб Донев.