EN

Премиерът Стефан Янев: Важно е да съхраним демокрацията и достойнството на нашата държава – държава с хилядолетна история

14.07.2021

Изявление на премиера Стефан Янев в началото на редовното правителствено заседание по повод проведените парламентарни избори:

 

Уважаеми колеги,

Уважаеми представители на медиите,

 

Позволете ми в началото на днешното заседание да направя една ретроспекция на усилията на служебното правителство да подготви и проведе изборите, които преминаха последната неделя и в тази връзка позволете ми да изкажа благодарност към всички отговорни институции на правителството и по-специално на органите на Министерството на вътрешните работи, на служителите на Министерство на външните работи, на Централната избирателна комисия и всички останали структури и длъжностни лица, които имаха отношение по подготовката и провеждането на изборите. Благодаря им за ефективната работа и за усилията, които вложиха, така че да имаме честни, свободни и прозрачни избори.

 

Считам, че в голяма степен успяхме да изпълним основните си задачи в това отношение и да опровергаем основните страхове и критики, свързани с машинния вот. Имахме един спокоен изборен ден с минимум напрежение и констатирани проблеми. Бяха осигурени нормални условия за работа на секционните комисии. Правоохранителните органи действаха решително и ефективно за предотвратяване на купуването на гласове и опитите за манипулиране и компрометиране на изборния процес. Резултатите са автентични и отразяват вота на избирателите, както трябва да бъде в една демокрация. Мисля, че българските граждани оценяват нашите усилия. И всъщност тяхната оценка е най-важната за нас. Тя е реалното мерило за това как сме се справили и дали сме си свършили работата.

 

Същевременно не мога да не отбележа няколко обезпокоителни явления по отношение на изборния процес. Констатираме изключително ниска избирателна активност, която за съжаление едва ли се дължи единствено на обстоятелството, че вотът се проведе през лятото. Нееднократно съм заявявал, че политическата апатия е опасно явление и политическите партии трябва да работят повече, за да ангажират пълноценно българските граждани към участие в демократичния процес. Ако политическите сили бяха вложили всички тези усилия, които насочиха в критика към служебното правителство, може би щяхме да имаме по-смислен политически дебат в предизборния период, респективно повече хора щяха да излязат, за да гласуват.

 

Вероятно нямахме дебат изобщо или нямахме смислен дебат, но нека тази оценка да бъде дадена от хората. Без претенции, че съм видял пълната картина, струва ми се, че част от политическите сили отказаха изобщо да говорят с хората и на хората. Недопустимо е в една демокрация политическа сила да отказва да комуникира със своите избиратели. Това е признак не само на ниска политическа култура, но и на тотално неразбиране на политиката като процес, поведение и действие. Недопустимо е да отказваш и отричаш политическо взаимодействие, да пренебрегваш базови принципи в това отношение. Неслучайно от един месец отправям послание към всички политически сили и субекти за национално отговорно поведение. Неколкократно призовавах политическите партии и коалиции да приемат с голяма отговорност сигналите и посланията, идващи от обществото и да канализират актуалните обществени процеси и искания в адекватно и разумно политическо поведение и смислени политически решения.

 

В почти всяко свое изказване отбелязах колко е важно да бъде изградено ефективно и устойчиво парламентарно мнозинство, притежаващо капацитет да изработва и налага стратегически решения по ключови национални приоритети. Неслучайно подчертавах, че политиката е за истински политици и визионери, за хора, които имат качество да предлагат устойчиви и дългосрочни решения за проблемите на обществото. Политиката не е за бюрократи или технократи, ориентирани към ситуативни и временни решения, ако и когато успеят да предложат решение. Политиката, пак казвам, е за политици. Всичко това, всички тези послания не бяха самоцел. Те бяха свързани с една очертаваща се притеснителна тенденция, която вече е реалност - липса на ясна политическа визия какво трябва да се случи, защо точно това трябва да се случи и как да се случи. Тенденция, насочена към търсене на бързи решения без осъзнатост за последствията и без ясна стратегия занапред.

 

Трябва да сме наясно, че не можем да си позволим като политици, като активни участници в политическия процес за пореден път да разочароваме българските граждани. Това не само ще задълбочи тяхната апатия и отчуждението от политически процес, но може да доведе и до още по-осезаем отказ от политическо участие и ангажимент по отношение на формулирането на политическия дневен ред. Това не е в интерес на българската демокрация и не трябва да го допускаме.

 

За два месеца участвам активно в политиката и това, което наблюдавам и констатирам, включително в контекста на следизборната ситуация е, че трябва да заложим гражданското образование като приоритет и фундамент на нашата образователна система. Изборните резултати препотвърдиха тезата, че българските избиратели искат и търсят промяна – промяна към едно по-ефективно национално отговорно и перспективно управление. Българските граждани търсят новия политически елит, нов тип лидерство, търсят визионерите, които ще очертаят по-успешен и по-ясен хоризонт за развитието на нашето общество и държава.

 

Страхувам се, че това, което се случва в последните дни и седмици може да остави много българи разочаровани. Ето защо считам, че е нужна промяна, чрез която да се отговори на очакванията на българското общество за смислена, национално отговорна политика, за адекватно политическо поведение и комуникация, за ефективно политическо действие и решаване на важните за обществото ни проблеми. Промяна, която да отговори на очакванията на бизнеса и на инвеститорите за стабилна и предвидима институционална среда. Ясни и гарантирани правила, на базата на които свободно и ефективно да се развива частната инициатива в България. Промяна, която да консолидира националните усилия, да обедини всички родолюбиви българи, така че да можем да изведем успешно нашата страна през трудните времена и тежките предизвикателства, пред които е изправена, към един нов хоризонт на пътя към просперираща икономика, стабилна и предвидима политическа среда, устойчива социална система, солидарността и здравите обществени отношения.

 

Страната ни се нуждае от нова перспектива, от нов модел на политическа комуникация и взаимодействие, от постигане на широк консенсус по политическа програма, която трябва да очертае ясни хоризонти за модернизация, водеща до бърз и устойчив икономически растеж, по-висока конкурентоспособност на икономиката, създаване на благоприятна инвестиционна среда, подкрепа на частната инициатива, стимулиране на секторите, които създават продукти с висока добавена стойност, пълноценно реализиране на възможностите и своевременно развиване на капацитет за справяне с предизвикателствата в контекста на перспективата за членство в Еврозоната. Програма, която да постави за свой основен приоритет справянето с демографската криза. Програма, която създава условия за връщането на нашите сънародници, живеещи в чужбина. Да се възстанови балансът по отношение на развитието на отделните региони в държавата. В тази връзка ключов е процесът на реална финансова децентрализация, така че общините да разполагат с по-съществен ресурс, чрез който да могат да управляват по-ефективно обществените и икономическите процеси на своя територия.

 

Изравняването на стандартите в регионален план, подпомагането на бизнеса, включително в по-слабо развитите икономически райони, реформата в образователната система, кореспондираща с потребностите на икономиката и бизнеса, гарантирането на достъпа до качествено здравни услуги и продукти за всички български граждани, всичко това следва да се разгледа като приоритет, ако искаме да съхраним своя потенциал като нация, като общество, като държава. Нашата борба за връщането на доверие на българските граждани и за възстановяването на държавността минава през ефективна борба и противодействие на корупцията – процес, за който си даваме сметка, че ще бъде изключително труден и дълъг.

 

Корупцията е подкопала устоите на демокрацията. Тя прави институциите неефективни, икономиката - слаба и всички нас - бедни и обречени на липса на перспектива. Ето защо, за да имаме бъдеще като нация и държава, за да имаме развита икономика и стабилна политическа и социална система, за да имат перспектива нашите деца, ние сме длъжни да се справим с този проблем. Борбата с корупцията трябва да бъде процес на перманентно усилие на всички нас - политици, институции, граждани. Именно от нас зависи да не толерираме подобни практики и да създадем среда на нетърпимост към тях. От всички граждани зависи да настояват и изискват върховенството на закона да се съблюдава и прилага, да се отстоява ежедневно. Вярвам, че можем да се справим с този проблем, само ако го признаем и започнем да работим заедно за неговото решаване - смело и без страх.

 

Време е и да имаме реална съдебна реформа, а не имитация на такава, предимно за външно потребление. Време е да направим институциите работещи в съответствие с демократичните принципи и правила и в името на обществения интерес.

 

Ето защо в края на своето изказване призовавам българските граждани да следят внимателно политическия процес и да изискват много, да изискват повече, да изискват ежедневно. Вашата роля в политическия процес не е единствено в деня на изборите. Вашата роля е в постоянния процес на контрол по отношение на това как политическите партии изпълняват поетите към вас ангажименти. Не се страхувайте да бъдете политически активни и да отстоявате правата си по демократичен път. Важно е да съхраним демокрацията и достойнството на нашата държава - държава с хилядолетна история. Важно е да продължим, включително и аз в лично качество, в съответствие с възможностите, които имаме и ще имаме занапред. Да продължим да работим градивно за отстояване на обществения интерес, за запазване на нашата национална идентичност, за възстановяването на държавността и за утвърждаването на българската демокрация като наш цивилизационен избор.

Благодаря Ви за вниманието!