EN

Премиерът Стефан Янев: Европейската зелена сделка е необходима инвестиция в бъдещето, но трябва повече гъвкавост в интерес на националните икономически и социални системи

11.10.2021

„Приветствам зелената идея като замисъл и необходима инвестиция в бъдещето. В същото време вярвам, че е неразумно и безотговорно да си затваряме очите пред предизвикателствата, пред които сме изправени по пътя на нейното реализиране. Проблемите, които в момента наблюдаваме на пазара на енергийните ресурси, са само част от импликациите в това отношение“. Това заяви министър-председателят Стефан Янев в рамките на XV годишна среща на бизнеса с правителството. Премиерът изтъкна, че е необходимо както на национално, така и на наднационално ниво да се търсят общи решения за ограничаване на негативните социални и икономически последствия в хода на зеления преход. „Тези решения следва да позволяват определена гъвкавост на националните държави да реагират своевременно, така че да защитят своите икономически и социални системи при неблагоприятни обстоятелства, каквито наблюдаваме в момента с цените на електроенергията и на ключови енергийни източници. Защитавайки националните системи, ние защитаваме и общата европейска система“, отбеляза Янев.

 

Премиерът Стефан Янев заяви, че е време за корекции в парадигмата на Зелената сделка и в инструментариума за нейното прилагане, така че тя да доведе до желаните резултати в заложените времеви рамки. „Не искам да бъда разбран погрешно – призивът за гъвкавост и корекции, които да неутрализират дефектите в концепцията, в никакъв случай не е абдикация от ангажимента ни към чиста енергия, към съхраняване на нашата природа, към постигането на климатична неутралност на ЕС. Дълбоко вярвам, че това е инвестиция в нашето общо бъдеще. Но по този път сме длъжни да вървим разумно, съхранявайки своята икономическа и социална жизненост, респективно своята национална сигурност“, категоричен беше министър-председателят.

 

Премиерът Стефан Янев посочи, че България е сред най-въглеродно интензивните държави в ЕС и преходът към декарбонизация е свързан с редица предизвикателства. По думите му бизнесът и общините се нуждаят от помощ, за да се адаптират. В този смисъл премиерът акцентира върху необходимостта да се гарантира, че преходът ще е плавен, справедлив и съобразен със спецификите на икономиката за всяка една държава. Янев добави, че българското правителство надгражда усилията за декарбонизация в съответствие с препоръките на ЕК. Министър-председателят отбеляза още, че служебният кабинет полага усилия да удължи до 2040 година срокът за прекратяване използването на въглища, като до края на настоящата седмица ще бъдат ясни резултатите от разговорите с Брюксел.

 

Министър-председателят Стефан Янев изтъкна, че трябва да бъде разработена стратегия за прехода, която да бъде широко обсъдена в обществото и да бъде одобрена от българския парламент. „Никой не трябва да бъде изоставен“, категоричен беше премиерът и добави, че са разбираеми притесненията от нарастването на цените в енергетиката, което се случва в цяла Европа. Премиерът посочи и поредицата от действия, които служебното правителство предприе в защита на бизнеса в България от растящите цени. Включително Янев изтъкна възможността за създаване на клирингова къща и подобряването на функционирането на борсовия пазар. Министър-председателят добави още, че по негово разпореждане е създадена работна група, която трябва да разработи проект на енергийна стратегия. Работната група следва да създаде основа и за смислен дебат за ядрената енергетика, която според Янев няма алтернатива от гледна точка на това да се гарантира устойчивост на енергийната система.

 

По отношение на Националния план на България за възстановяване и устойчивост премиерът Стефан Янев отбеляза, че планът е в процес на финализиране. Министър-председателят изтъкна значението на плана за възстановяването на потенциала за растеж на икономиката след удара на пандемията.  Янев посочи четирите стълба, които са заложени в плана – Иновативна България, с фокус върху конкурентоспособността на икономиката и интелигентния растеж; Зелена България, с фокус върху управлението на природните ресурси; Свързана България, с акцент върху развитието на районите на страната; Справедлива България, с фокус върху включващия и устойчив растеж.

 

В рамките на изказването си на форума министър-председателят Стефан Янев акцентира още върху необходимостта от ефективна и предвидима институционална среда, с ясни и устойчиви правила, които да се спазват от всички. Премиерът посочи, че въпреки ограничените си правомощия, служебният кабинет има редица постижения в тази посока и изрази очакване редовното правителство в бъдеще да ги продължи. Янев даде пример с борбата с корупцията и с порочните практики при разходването на публични средства, ревитализирането на Съвета по сигурността, действията по акта „Магнитски“, промяната в работата на администрацията, така че тя да работи в обществен интерес, подобряването на събираемостта на приходите в държавата, оптимизирането на ББР, активната политика за присъединяване към ОИСР. Премиерът припомни, че служебното правителство внесе в парламента актуализация на държавния бюджет, която гарантира изпълнението на ключови политики в условията на ковид кризата. „Дадохме пример как трябва да се работи в национален интерес“, заяви министър-председателят.

 

Премиерът обърна внимание също на кризата в политическото представителство и доминиращия популизъм. Министър-председателят Стефан Янев посочи като проблем липсата на солидарност и на национални приоритети, цел и посока като резултат от постигнат общ консенсус. „Поставям тези проблеми на вниманието на обществото, искам българските граждани да са по-активни за всички въпроси за общото ни бъдеще и да не се страхуват да бъдат политически активни. България се нуждае от хора, които искат да работят за Родината“, заяви премиерът.