EN

Правителството инициира срещи с двустранните търговски и индустриални камари в България

18.05.2022

Правителството започва поредица от срещи с представители на бизнеса и на двустранните търговски и индустриални камари в България.

 

Целта на срещите е чрез директен диалог с бизнеса  да се работи в подкрепа на икономическия растеж, повишаване на конкурентоспособността на малки и средни предприятия и компании с потенциал за продажби извън страната.

 

В рамките на срещите ще бъдат обсъдени актуални теми свързани с подобряване на бизнес средата, гарантиране на върховенството на правото и мерки за привличане на чуждестранни инвеститори, създаване на нови и добре платени работни места, както и развитие на българската икономика в сектори с висока добавена стойност.

 

Първата от поредица срещи ще бъде с членове на Американската търговска камара. Срещата ще се проведе на 19.05.