EN

Консултативен борд ще подпомага работата на Държавната агенция за научни изследвания и иновации

03.09.2021

Стартира процесът по създаване на Консултативен Борд към Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ). Съгласно Устройственият правилник на агенцията основните функции на Консултативния борд е да съветва и подпомага председателя на ДАНИИ в провеждане на държавната политика по взаимодействие между научните изследвания, иновациите и технологиите. Бордът има за цел да предлага модели, мерки и действия по въпроси, свързани с изпълнението на ключови проекти, програми, стратегически инвестиции и инструменти в сферата на научните изследвания и иновациите.

 

В състава си, бордът ще включва не по-малко от шестима членове, сред които изявени институционални представители в областите наука, образование, бизнес и неправителствен сектор, както и  водещи чуждестранни и български специалисти с опит в тези области. Бордът ще търси и най-добрите практики от други страни за стимулиране на иновациите и ще спомага за надграждането на експертния потенциал на агенцията. 

 

Съгласно разпоредбите на Устройствения правилник, участието в Консултативния борд ще е доброволно и безвъзмездно.

 

Основната мисия на борда е да допринесе за по-успешно и резултатно-ориентирано взаимодействие между основните участниците в научноизследователската и иновационна екосистема, като обогати и разшири възможностите и идеите за публична подкрепа в нейното развитие.