EN

Какво свърши кабинетът за вторите 30 дни

08.08.2023

Ключов напредък по заварени проблеми и изоставени проекти отчете правителството за втория месец на своето управление

 

Рестарт на държавата след извънреден обем работа за рекордно кратко време. Така може да се обобщи вторият месец от управлението на редовното правителство с премиер акад. Николай Денков. През юли кабинетът финализира управленската си програма с 5 основни приоритета, която включва около 500 мерки само за първите 18 месеца.  Междувременно правителството идентифицира и вече намери решение на редица забавени проекти и сериозни проблеми, оставени като наследство от служебния кабинет.

 

След като предишното управление с месеци закъснение представи проектобюджет с дефицит от 6,4% от БВП, за три седмици министър Асен Василев и Министерството на финансите успяха да разработят нов - с 3% дефицит, без  увеличение на данъците и с повишени социални плащания. В капиталовата програма останаха реално изпълнимите проекти. Тъй като в средата на годината не трябва да има изненади за бизнеса и гражданите, в бюджет 2023  не са заложени революционни реформи. Но след приемането на закона в Народното събрание държавата  заработи. Паралелно с бюджета парламентът прие и три забавени закона, необходими за приемането на България в еврозоната - в областта на застраховането, несъстоятелността и борбата с прането на пари.

 

При заварен дефицит в хазната от 1,2 млрд. лв. към края на втория месец от работата на новия екип във финансовото министерство излишъкът в държавната хазна набъбна до половин милиард лева. За два месеца държавата събра 2 милиарда лева повече, отколкото похарчи, благодарение най-вече на подобрената събираемост на данъци.

 

В помощ на българските граждани в чужбина Министерство на външните работи отчита активни действия за осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие. След държавния преврат в Нигер на 26 юли т. г. и затварянето на всички граници МВнР предприе действия в тясна координация с партньорите от Европейския съюз за евакуация на четирима сънародници без риск за техния живот. В резултат на съвместните действия рано сутринта на 2 август т.г. четиримата български граждани напуснаха Нигер с полет, организиран от Италия.

 

Българският гражданин Драгомир Андонов, който в края на юли пострада при инцидент в гр. Скопие, Република Северна Македония, беше настанен за лечение във Военномедицинска академия (ВМА) на 3 август. По разпореждане на МВнР той бе транспортиран до София с полет на Държавния авиационен оператор.

Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел председателства заседание на Междуведомствения координационен механизъм за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), на което бяха обсъдени актуалната ситуация и следващи стъпки по присъединяване на България към “клуба на богатите държави”, националната пътна карта с дейности по сътрудничество с ОИСР за 2023-2025 г., както и насоки за участие на българските представители в работните органи на ОИСР.

На четиристранна среща в края на юли в гр. Бриндизи външните министри на Италия, Албания, България и Република Северна Македония (РСМ) обсъдиха регионалното сътрудничество и изграждането на Европейски коридор VIII, който свързва пристанищата на Варна и Бургас с южните италиански пристанища Бари и Бриндизи. Висшите дипломати се обединиха се около виждането, че Коридор VIII ще ускори икономическия растеж, ще направи компаниите на четирите държави по-конкурентоспособни на пазара и ще задълбочи сътрудничеството между Италия, Албания, България и РСМ в редица сфери, вкл. културната. Общите действия на четирите страни в тази насока ще насърчат търговията и бизнеса, добросъседството, икономическия растеж и сигурността.

 

Няколко ключови резултата постигна правителството и в областта на икономиката и бизнеса. Министерството на икономиката и индустрията защити държавния интерес в дългогодишния казус с Пловдивския панаир. След като министър Богдан Богданов разпореди да бъде направен пълен анализ и заведе дела, вече има резултат - запорирани са акциите, предмет на апортна вноска от страна на Община Варна към частното дружество “Пълдин Туринвест” АД, представляващи 29% от капитала на “Международен панаир Пловдив” АД. Така акциите на държавата не могат да бъдат прехвърлени към частното дружество до приключване на съдебния спор. Защитата на обществения интерес и собствеността на държавата обаче е само първата стъпка - вече се работи по възраждане на потенциала на панаира и ефективното му управление.

 

Три реални инвестиционни проекта стартира Министерството на икономиката и индустрията през юли в сектор “Автомобилна индустрия”. Два от тях са в производството с инвестиции общо  над 100 млн. лв. в районите на Стара Загора и Русе. Там ще има нови заводи за производство на високотехнологични компоненти за автомобили и електромобили за известни европейски производители. Инвеститорите ще разкрият 700 нови работни места. Третата инвестиция е на немска компания в научно-технологичен развоен център, който ще разкрие 100 нови работни места в столицата.

 

Петстотин милиона лева са осигурени по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) и бяха утвърдени през юли от Комитета й за наблюдение. До края на 2023 г. Министерството на иновациите и растежа ще ги инвестира в създаване на повече възможности за общи проекти между бизнеса и научно-изследователските организации и инфраструктури в страната, съобщи министър Милена Стойчева.

 

В процес на сертифициране по Закона за насърчаване на инвестициите са 39 проекта на стойност около 3 млрд. лв. Чрез тях се очаква да бъдат разкрити близо 5200 нови работни места. Проектите са предимно в секторите здравеопазване, ИТ, производство, логистика. Министерството на иновациите и растежа отчита, че заради липсата на редовно правителство, устойчиви и дългосрочни мерки има застой на инвестициите, но вече се вижда сериозен интерес от държави в Европа и извън ЕС.

 

Междувременно беше подсигурен и достъп до 2 млрд. лв. кредити на по-ниски лихви за българския бизнес след подписването на финансово споразумение между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Българската банка за развитие (ББР). По този начин инвестиционните програми, особено на малките и средните предприятия, ще бъдат защитени при вдигането на лихвите в световен мащаб.

 

Държавата предприе и реални стъпки за подготовка на кадри за туристическия сектор. След като подписа споразумение с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България, Министерството на туризма ще подпомогне финансово провеждането на 28 кулинарни състезания, конференции и обучения във всички области в страната. По този начин ведомството на министър Зарица Динкова ще даде възможност за изява на младите хора от професионалните гимназии по туризъм и ще се улеснят контактите им с работодателите, за да останат да работят в България след завършване на образованието си. Подготвена е и пилотна програма с работодатели, които да подкрепят обучението на младите кадри.

 

В интерес на гражданите в активния туристически сезон беше засилен контролът върху авиокомпаниите и това дали те отговарят на жалбите на своите пътници. Санкциите могат да достигнат до 5000 лв. и ще бъдат налагани по Закона за гражданско въздухоплаване. От началото на годината до 1 август получените сигнали в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” от недоволни пътници са над 690.

 

В изпълнение на своите приоритети кабинетът “Денков-Габриел” направи няколко решителни стъпки за преодоляване на застоя в областта на здравната грижа. Правителството рестартира процеса по изграждане на системата за спешна медицинска помощ по въздуха, който беше забавен и поведен в грешна посока от служебното правителство. Тя ще бъде изградена при отчитане на всички европейски правила в тази област. За целта се възстановява търговското дружество “Хели Мед Сървиз” ЕАД. Служебният кабинет го закри, за да вмени тази дейност на Държавния авиационен оператор с цената на нарушения и без държавното дружество да отговаря на изискванията на европейското законодателство.

Министерството на транспорта и съобщенията осигури  четири от общо 6-те терена за оперативни бази, които вече са прехвърлени на Министерство на здравеопазването. Министър Георги Гвоздейков разясни, че те са разположени в страната така, че да покриват изискванията за т. нар. „златен час“ за транспортиране на пострадал до болнично заведение. Първият хеликоптер, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост, се очаква да пристигне в България на 15 декември 2023 г.

 

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков учреди Обществен съвет за изграждане на Национална детска болница - един от приоритетите на правителството. Съветът ще осъществява консултативни функции и взаимодействие между Министерството на здравеопазването, „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и обществеността с цел гарантиране на публичност и прозрачност на цялостния процес по изграждане на болницата. Редовните заседания на Обществения съвет ще се провеждат поне веднъж месечно.

 

Кабинетът отчете сериозен напредък по още един важен акцент от управленската си програма, свързан с Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Благодарение на съвместната работа на няколко министерства правителството наваксва сериозното забавяне в изготвянето на Териториалните планове за справедлив преход към зелена икономика. Плановете трябва да бъдат  одобрени от ЕК, за да може страната ни да получи средства по НПВУ, с които да осигури на хората в регионите с въглищни централи сигурност и спокойствие за доходите им след години. През юли съвместните екипи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на енергетиката, заедно с колеги от Министерството на труда и социалната политика, завършиха първите смислени чернови на Териториалните планове за справедлив преход. Те ще бъдат публикувани онлайн до средата на август т.г.. През юли министърът на енергетиката Румен Радев се включи в дискусия за бъдещето на комплекса “Марица-Изток”. За 28 август е планирано следващо публично обсъждане с всички заинтересовани страни в Стара Загора.

 

Министерството на земеделието отключи работата по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., след като установи сериозно забавяне на административните процеси и риск от загуба на средства в размер на около 24 млн. лева. По нареждане на министър Кирил Вътев в спешен порядък са съкратени сроковете за сключване на договори с избраните кандидати и приключване на оценките на проектните предложения, за да се компенсира изоставането до края на година.

 

Една тема от особена важност в подкрепа на българската земеделска продукция намери развръзка в края на юли т.г.. Българското кисело мляко и българското бяло саламурено сирене вече са със защитена марка за произход на пазара в ЕС. Наименованията са включени към списъка от 1641 защитени селскостопански продукти.

 

 

По отношение на ключовите инфраструктурни проекти министър Андрей Цеков и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) намериха компромисно решение в обществен интерес, така че да продължи строителството на АМ “Хемус” въпреки порочните инхаус договори, които след бездействието на служебните кабинети вече не могат да бъдат прекратени . Строителството ще продължи при прозрачно разходване на публичните средства. Работна група вече подготвя  механизъм, по който пътните строители да поемат отговорност за качеството и сроковете на работата си. Авансово платените около 1,3 млрд. лв. преди 3 г. няма да подлежат на индексация.

 

Вече са пуснати новите обществени поръчки за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа на стойност 4 милиарда лева. Одитът на МРРБ на поръчките, пуснати преди това от служебното правителство, установи, че във всичките осем има ограничителни критерии и изисквания, които създават условия за незаконосъобразно, непрозрачно и неефективно разходване на средствата. Именно затова през юли МРРБ ги прекрати. Изпълнителите в новите поръчки ще бъдат избрани по прозрачен критерий - най-ниска цена.

 

Започнаха строителните дейности за разширение на газовото хранилище в Чирен в неговата надземна част, съобщи министърът на енергетиката Румен Радев. Проектът е от стратегическо значение и е от общ интерес за Европейския съюз. Разширението ще осигури увеличение на обема на активния газ до 1 милиарда куб. м, а на дневните капацитети на нагнетяване и добив - до 8-10 милиона куб. м.. Предвижда се изграждане на нови надземни и подземни съоръжения, както и на газопровод, който да свързва газохранилището в Чирен със съществуващата система на „Булгартрансгаз“.

 

В сферата на социалната политика еднократните помощи за ученици, които продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас, вече ще се отпускат, без да е необходимо удостоверение, че детето е записано в училище. До отпадането на изискването се стигна, след като Народното събрание гласува предложението на министър Иванка Шалапатова и Министерството на труда и социалната политика за промяна в Закона за семейни помощи за деца.Министерството работи в спешен порядък и за одобрението на 150 заявления за еднократна помощ в областите Монтана, Враца и София област, пострадали от наводненията през юни т.г., а 208 трайно безработни вече са назначени за извършване на аварийни работи по засегнатите от бедствието места.

 

В отговор на множество сигнали, подадени от родители, министърът на образованието и науката Галин Цоков обяви старт на работата по определяне от следващата учебна година на втора изпитна дата за националното външно оценяване след 7 клас. На нея ще могат да се явят на изпит седмокласници, които са пропуснали редовните дати поради здравословни или други сериозни проблеми. Идеята е децата, които се явяват на допълнителната дата, да бъдат приети на места извън общия прием, като ще се прави анализ на всеки индивидуален случай.

 

С цел активно учене и извън училище Министерството на образованието и науката финансира пътувания до основни национални обекти за над 27 хил. ученици от 400 училища в цялата страна. Това е част от нов модул в Националната програма „България – образователни маршрути“. Всеки ученик може да бъде включен в група веднъж за периода на изпълнение на програмата по тематичните направления.

 

По друг ключов приоритет за кабинета “Денков-Габриел” - за защита и сигурност на гражданите - през юли в цялата страна бяха предприети нова серия от превантивни мерки срещу войната на пътя по метода на широкообхватен контрол. Те са плод на съвместни действия между екипи на МВР, изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и НАП. За последните два месеца са предотвратени множество потенциални инциденти чрез залавянето на близо 1500 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол и на около 750 дрогирани шофьори. За периода от 6 юни до 31 юли т.г. са започнати 683 досъдебни производства за шофиране след употреба на наркотици и 789 досъдебни производства - след употреба на алкохол. Отбелязва се спад в броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия - от 6 юни до 31 юли т.г. те са 78 - с 15 по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

 

Междувременно министърът на вътрешните работи Калин Стоянов инициира промени в Закона за движение по пътищата и в Наказателния кодекс. Депутатите гласуваха редица промени в НК и  завишиха наказанията за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, в резултат на което настъпят имуществени вреди и смърт. Същото важи за отказа от даване на проба за алкохол и наркотици.

 

Предприети са мерки и за обезопасяване на опасни пътни участъци с повишена концентрация на катастрофи. Агенция “Пътна инфраструктура” възложи до края на септември да бъдат изградени физически разделители между посоките на движение на още три опасни пътни участъка, по примера на Кресненското дефиле.

 

Работата по противодействие на нелегалния трафик на мигранти отбеляза по-висока ефективност през изминалите два месеца. След разпоредените от МВР операции за противодействие на мигрантския поток само за периода 1 юни – 31 юли т.г. предотвратените опити за преминаване на българо-турската граница са 46 940. Това означава със 73% повече спрени нелегални влизания в страната спрямо същия период на 2022 г. Двойно повече мигранти са задържани от българските гранични власти – 400 за юни и юли, при 200 за същия период на миналата година.

 

По отношение на националната сигурност беше затвърден приносът на страната ни към съюзническите действия за усилване на възпиращия и отбранителен потенциал на България като част от Алианса, включително чрез подготовка на необходимата инфраструктура от страна на Министерството на отбраната и министър Тодор Тагарев за увеличаване при необходимост на многонационалната бойна група на НАТО в нашата страна до ниво бригада.

 

Още една дълго отлагана и много очаквана реформа бе реализирана благодарение на доброто сътрудничество между министерствата в кабинета “Денков-Габриел”. На 1 юли т.г. Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ) премина към Агенцията по вписванията. Всички вписвания на залози и запори вече могат да бъдат проследени в реално време. Създадена е работеща информационна система в полза на потребителите и с гаранции за правната сигурност. Благодарение на съвместните усилия на екипите на министъра на правосъдието Атанас Славов и на министъра на електронното управление Александър Йоловски това се случи за 15 дни, със съответните законодателни промени, след като беше отлагано пет пъти преди това.

 

По отношение на защита на околната среда България вече прави решителни стъпки за възстановяване на своите позиции в обществените процеси. Страната ни поддържа кандидатурата си за домакинство на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP29) през 2024 г., независимо от блокирания процес и невъзможността на този етап да бъде прието решение за домакинството, съобщи министърът на околната среда и водите Юлиян Попов. За България е важно СОР29 да се проведе в Източна Европа, като страната ни се позиционира като изразител и движеща сила по отношение на интересите и приоритетите на региона.

 

Мониторингът на крайбрежните черноморски води след аварията в украинския язовир “Нова Каховка” и бързата реакция с навременна комуникация при възникналото напрежение за потенциална радиационна заплаха след авария в Уралския електрохимически комбинат в руския град Новоуралск бяха част от действията, с които МОСВ надгради постигнатото за възвръщането на публичното доверие в институциите. Продължава  активната работа по намиране на решения за опазването на дюните по крайбрежието, чистотата на атмосферния въздух и биоразнообразието  в страната.

 

Кабинетът отчете напредък и по важни теми в сферата на културата и спорта. Вече е факт новият браншов колективен трудов договор в сферата на сценичните изкуства, след като Министерството на културата успешно влезе в ролята на медиатор. Договорът предвижда по-добро заплащане на творците и специалистите. Напредна и работата по Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, след като министър Кръстю Кръстев и екипи на министерството се срещнаха с представители на асоциации и организации в областта на киноиндустрията с цел съгласуване и подготовка за довършване на Правилника. Предстои обществено обсъждане.

 

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев възобнови диалога за решаване на проблемите на спортните федерации и клубовете по отношение на финансирането им и подобряване на материалната база. Стартира разработването на нови програмни документи като стратегии и закони, както и на наредби и правила за подобряване на дейността на Министерството на младежта и спорта.