EN

Христо Христов е назначен за председател на Националния борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт

12.02.2020

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов са назначени членовете на Управителния съвет на Националния борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт. Съгласно правителственото Постановление № 6 от 22 януари 2020 година, с което се създава бордът, Управителният съвет се състои от трима членове -  председател и двама заместник-председатели.

За председател на Националния борд е назначен Христо Христов. От 1975 до 2003 година Христов е заемал различни ръководни длъжности в Главния щаб на ВВС. Бил е също така директор на дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За заместник-председатели са назначени Бойчо Скробански и Георги Денев, които също са работили с МТИТС. В периода 1998-2006 година Бойчо Скробански е бил Завеждащ служба „Безопасност“ в НК БДЖ и ДП НКЖИ, а Георги Денев в периода 2001-2009 година е заемал длъжността началник направление „ВМС“ в отдел „Въздушен и морски суверенитет“ в Генералния щаб на Българската армия.

Националният борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт е независим специализиран държавен орган към Министерския съвет. Председателят на борда е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.