EN

Фалшивата новина: Мистериозен" чартър от Виена превозва хиляди афганистански и сирийски бежанци

12.02.2024

Факти срещу дезинформацията:

 

Като държава членка на Европейския съюз, Република България изпълнява стриктно задълженията, произтичащи от Регламента още от 2007 г.

С неверни данни за хиляди бежанци се цели създаване на напрежение в обществото за това, къде ще бъдат настанени бежанците, както и да се спекулира, че ще са на издръжка на  българския данъкоплатец.

 

Фалшивата новина:

"Мистериозен" чартър от Виена превозва хиляди афганистански и сирийски бежанци.

 

Фактите:

Заявеният трансфер от Австрия е за 18 лица, които са регистрирани като кандидати за международна закрила в България.


Това е договорен трансфер на мигранти по реда на Регламент Дъблин.


През всичките тези години от заявените трансфери, реално осъществените са 20%.