EN

МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: В МОМЕНТА НЯМА ТЕЦ-ОВЕ, КОИТО ДА ГОРЯТ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ОТПАДЪЦИ

02.10.2019

 

Темата за екологията, опазването на околната среда, въздуха, който дишаме все по-често във вихъра на дебатите и общественото мнение, именно за това и поканихме министъра на околната среда и водите Нено Димов. Добро утро.


Добро утро.


Ще започнем със наболялата тема в последните седмици, а именно ситуацията с тецовете и онези от тях, които гориха отпадъци и замърсяваха въздуха в немалко райони на страната. Продължават ли тецове да горят отпадъци, къде?


В момента няма тецове, които да горят нерегламентирано отпадъци. Трябва да кажем, че по принцип изгарянето на отпадъците и по-точно на горива, които са от отпадъци, е политика, към която ние трябва все повече да вървим. На практика в момента в България се изгарят около 3,3 % от отпадъците. Средното за ЕС е над 28 %. Има държави, това са може би едни от най-зелените държави, които изгарят 50-60 %. Само в следващите петнайсетина години ние ще трябва да постигнем поне 25 % изгаряне на отпадъците, защото максимума на рециклирането е около 60-65 %, а от 2035 г. депонирането по европейски норми трябва да бъде сведено под 10 %. Така че това е една безспорна линия, в която политиката трябва да се развива. Това обаче означава, че има определена процедура, през която трябва да се мине, и всъщност това, което се случи в последния месец – месец и половина, е за изгаряне най-вече на биомаса, която не е регламентирана, която не е разрешена. Нека да кажа от самото начало, че изгарянето на биомаса е с показатели близки до тези на природния газ по някои от замърсителите, но това не означава, че може да бъде горено, без да е разрешено. А процедурата е тежка и продължителна – минава се през преценка дали да се прави ОВОС или не, през промяна на комплексно разрешително. Защото трябва много ясно да се гарантира, че опазването на околната среда и здравето на хората ще бъде защитено.


Министър Димов, това, което възмути хората, е фактът, че се оказа, че се внася боклук от чужбина, който се гори тук. На всичкото отгоре замърсява въздуха. Вие споменахте проценти как това се случва в страната ни, но тези проценти за какво се отнасят? За този боклук, който е внесен или за изгаряне на наши отпадъци?


Това е общо за изгаряне. Но трябва да ви кажа, че внесеният боклук за 2018 г. за изгаряне е около 10 пъти по-малко от изнесения боклук от България.


Ние къде изнасяме боклук?


В различни държави на ЕС и тук трябва да кажа, че има два типа боклук. Едините отпадъци в т.нар. зелен списък, който се движи свободно в ЕС, само с попълването на документ, който минава през митница, и другите, които подлежат на нотификация. Тези с нотификация са известните RDF горива, така че при всички положения за тях имаме непрекъсната информация, тъй като те минават през системата на министерството и респективно през всички държави, през които минават. За тези от зеления списък обаче в момента подготвяме малко по-строг регламент, защото на практика те се движат свободно в цяла Европа, но това не означава, че държавите нямат право да направят по-стриктен контрол и ние точно в тази посока ще вървим със законодателни промени. Защото ние нямаме информация. Този зелен списък характерното за него е, че през Бернската конвенция информацията излиза след около две години. Ние ще направим такива промени, че да имаме информацията непрекъснато. Тоест всеки път когато влиза през граница подобно нещо, то да е известно на Министерството на околната среда и водите, че е влязло. Това не означава затруднява на движението, което би противоречило на европейското законодателство, а е чисто информативно и накъде отива . А това, което всъщност направихме, извинявайте, ние направихме няколко изненадващи проверки. Последната беше заедно с митници и гранична полиция, на 26 септември мисля, че беше датата, проверихме 24 превози имаше него ден, като бяха установени само три нарушения или четири в непълнота на документите. След като камионите бяха спрени, те получиха необходимите документи, които просто не са били с тях, и продължиха пътят си. Така че не е нещо, което е чрезвичайно.


А продължавате ли с проверки, и то изненадващи в тецовете, например в Перник и Гълъбово, които вече отново работят, но хората като че ли там не считат, че дишат по-чист въздух в момента?


Всъщност докато тецът в Перник беше затворен, около седмица мисля, че беше, ние сложихме една допълнителна станция за измерване на въздуха, която на практика мери на специфично място, посочено от кмета, три дена докато тецът не работеше, и три дена след това. Това, което установихме, че действително, че след като тецът заработи, имаше повишаване на показателите за серни окиси и за фини прахови частици. Те пак бяха в нормата, но определено бяха по-високи, отколкото докато тецът беше затворен. Така че очевидно той допринася за замърсяването на въздуха. Но пак казвам, те са в рамките на нормите, които има в момента. Причината да бъдат спрени тецовете беше, че и на двете места беше установено нерегламентирано гориво. Това гориво беше изнесено от площадките и когато това се случи, беше им разрешено отново да заработят.


И сега сте сигурни, че няма такова /…/?


Да, това, което ще кажа, в „Брикел“ изискахме допълнително и те инсталираха 10 камери, които следят поточните линии, които превозват горивото към горивния процес. Като тези 10 камери имат 27 дни в седмицата, 24 часа в денонощието връзка с местната власт и с районната инспекция и архива се пази 6 месеца. А утре ще бъдат приети вероятно на второ четене, надявам се да се случи, промени в Закона за въздуха, които направихме. Точно изискване към всички тецове в рамките на двумесечен срок да сложат такива камери, непрекъснато да тече информация и към местната власт, и към районните инспекции по околната среда, за да сме сигурни, че горивото, което се изгаря, е само регламентирано и например съмненията за нощно изгаряне, както имаше и в „Брикел“, и в Перник, ние не можем да имаме нонстоп физически контрол, но това е решението. И на практика в „Брикел“ това вече работи.


Възможно ли е замърсяването да има и някаква друга причина. Не знам дали сте го чували, но хората и в Перник, и в Гълъбово хората имат една такава фраза: ние виждаме това, което дишаме. И то от години е така.


По принцип замърсяването на въздуха не е от един-единствен източник. Като цяло в страната основното замърсяване на въздуха е битовото отопление и транспортът. Като в местата, които имаме топлоцентрали и битовото отопление е по-чисто, отколкото там, където нямат. Това не означава, че топлоцентралите не трябва да бъдат непрекъснато одобрявани. И затова ние изискваме сереочистки, има изисквания към централите, за да могат да работят.


Те спазват ли се? Защото пак и това е въпросът. Хората на място май избират между това да имат топла вода, за да работи тецът, и да дишат чист въздух. Или пък да имат работни места, и да работи тецът и да дишат чист въздух. Това е невъзможен избор.


Аз въобще не мисля, че това е избор, и от тази гледна точка всъщност това, което направихме в Перник, е оставянето тази една седмица без топла вода и максимално бързо, ние дадохме много кратки срокове на ТЕЦ „Перник“ да може да изнесе нерегламентираното гориво, за да може да пусне максимално бързо топлата вода на хората. Първите няколко дни в интерес на истината, след като се пусна тецът, имаше нощна проверка от районните инспекции. Така бяхме организирали, че да проверяваме и нощем какво гориво влиза, за да може да пуснем по-рано теца и да сме сигурни, че няма да има някакви остатъчни горива, които евентуално да се изгорят. Така че направихме всичко възможно този избор да не стои пред хората. Но като цяло проблемът с въздуха е много сериозен проблем в европейски мащаб, че ако щете, и в световен мащаб. Няма лесно решение. Ако имаше лесно решение, нямаше да има 18, мисля, че от всичките страни членки да бъдат на някаква фаза на съдебна процедура за чистотата на въздуха.


Ние също.


Ние също, да. Пак казвам, това е процес от 2017 г., понеже ми зададохте въпроса за горенето, от 2017 г. действа задължителен списък с най-добри налични техники, които трябва да се използват от топлоцентралите, в които изгарят горива от отпадъци. Тоест всяко комплексно разрешително, което оттук нататък се дава, задължително трябва да има тези най-добри налични техники. Това е най-доброто, до което науката в ЕС е стигнала. И вие не можете да започнете да изгаряте, ако не приложите тези най-добри техники. Те до 2017 г. не бяха задължителни, сега вече са задължителни.


Казахте, че страната ни подлежи на санкции. Какви? Ще бъдем ли пак глобени за чистотата на въздуха от ЕК, от някакви европейски институции?


Само да кажа, че „пак“ не е точно, защото ние не сме глобявани до момента. От момента, в който България получи осъдителното решение, ние сме в много пряк контакт с ЕК по мерките и сроковете, в които се приемат. Защото на всеки е известно, че няма как за една вечер да се реши проблемът. На практика по този повод ще имаме и другиден отново среща с комисаря Вела, който за съжаление, много добре работихме с него, вече напуска комисията. Това, което ние още 2017 г. направихме един график, който България спазва, със сроковете, които трябва да се минат документално, тоест законодателни наредби и прочее, мерки, които трябва да се предприемат. Само ще подчертая, че когато станах министър, заварих в оперативната програма около 115 милиона лева, определени за чистотата на въздуха. В момента вече съм извоювал там да има над 700 милиона лева от държавния бюджет, за следващите три години има още 100 милиона лева. Тоест много се повишили инвестицията в тази посока. Има вече приета от Министерски съвет програма, която се изпълнява. И за последните две години девет града, които бяха в наказателната процедура, вече покриват нормите. На практика целият Североизточен район, Варна, Добрич, покриват нормите. Споменах Бургас, София, благодарение на мерките на местната и националната власт има устойчив тренд, устойчиво движение на намаляване на замърсяването през годините. Така че мерките са ясни и аз не мисля, че ние ще стигнем до санкции. По-скоро ние вървим в посока решаване на тези мерки, разбира се, не навсякъде. Има градове като Видин, като Горна Оряховица, които в момента са лишени и от финансов ресурс. И именно заради това сега през месец декември ще обявим още едни около 100 милиона лева, точно за градове, които не можаха да кандидатстват първия път да имат също достъп до ресурс за решаване на тези проблеми.


А докъде стигна готвената наредба за горива за битово отопление?


А, тя беше на задължителния достъп до заинтересованите, тридесетдневния, който е, той приключи преди около две седмици. Имахме много, много становища различни на бизнеса и на граждани и на неправителствени организации. Направихме една среща с всички заинтересовани страни. В момента сме в процес на оформяне на окончателния вариант, който ще бъде изпратен в Брюксел. Там вероятно ще минат модификации около два месеца, след,което ако и те одобрят този вариант, който сме дали, ще бъде приета, тоест ще бъде предложено в Министерския съвет за приемане.


Кажете ми най- важното в нея, какво ще бъде новото?


Най -важното в нея, е че се въвеждат ограничения за съдържанието за сяра и пепел в твърдите горива. До момента такива нямаше. Това означава ,че вече на пазара за битово отопление, искам дълбоко да подчертая, че става дума за битово отопление, ще могат да се пускат само въглища твърдо гориво, което отговаря на тези по-ниско съдържание на сяра и по-ниско съдържание на пепел. А тук искам да успокоя хората, които се притесняват ,че те ще бъдат по скъпи. Да, те са по- скъпи на обем, на тон, но от проучването, което имаме на Световна банка, дефакто те се оказват същите или дори по-евтини на калория , защото те са много по калорични. Аз съм имал възможност във вашето студио да покажа таблицата, съжалявам, че днес не я взех, да видите, ако горите при сегашните условия със сегашните отоплителни уреди, които имате, висококалорично, ниско калорично въглища, какъв е ефектът като калория. Но успоредно с това ние сме осигурили с тези сто и десет милиона, за които говорих в началото на шест общини за подмяна и на отоплителни уреди, а там вече ефективността става много по голяма и хората ще се чувстват по-топло и цената пада и въздухът става по чист.


Но тази наредба ще бъде ли готова за началото на зимата сега или няма как да стане?


Не, не, за тази зима няма да е, защото хората още от лятото хората се запасяват. Тя вероятно ще бъде може би зимата следващата година приета и респективно ще влезе от следващия отоплителен сезон. Ние просто следваме, тя е много чувствителна и затова ние направихме дълго обществено обсъждане , дълга подготовка. След това всички заинтересовани , защото сама разбирате, има различни гледни точки, ние трябваше да намерим ония компромис, който да е добър и за бизнеса, и за гражданите, и за околната среда, и респективно в момента да получи и нотификация от Европейската комисия.


Да, но така или иначе зимният отоплителен сезон вече чука на вратата, а пък зимата ставаме свидетели наистина така на по голямо замърсяване на въздухът, именно заради отоплението.Някакви мерки сега за този сезон могат ли да бъдат предприети?


Мерките вече бяха предприети, например в част от общините, както и Столична община започна процедурата, имаше семейства,които кандидатстваха за тези отоплителни уреди.Мисля, че още преди края на пролетта столичният кмет обяви краят на първия етап от тази мярка. Тук основният проблем и нещо, което може би трябва да бъде решено след изборите, в рамките на кампанията е трудно, как кметовете да получат повече правомощия и да могат да се справят с нерегламентирани горива, които има в градовете. Едно нещо, което още от миналата зима влезе като закон, като изменение в закона, е тези пунктове за събиране на потенциални нерегламентирани горива да бъдат извадени извън градовете, да не бъдат в територията на града. Примерно говорим за дограма, която е боядисана, самото дърво не е проблем , но боята е проблем по него и за да не можете да го вземете лесно да го горите нерегламентирано в дома си, просто беше разпоредено да бъдат изведени извън градовете , което естествено в началото на сезона трябва да бъде проверено.


Като казахте нерегламентирани, нека да кажем на финаля на нашия разговор за нерегламентираните сметища, вчера стана един инцидент на такова сметище в Сливен. Докога ще си говорим за такива сметища?


Ние ще си говорим за такива сметища до момента, до който хората нямат ясното съзнание, че трябва да изхвърлят отпадъците си там, където е регламентирано, въпреки ,че това ще им коства средства …


И докато няма контрол за това.


Защото вие не можете да контролирате територията на цялата страна. На първо място идва съзнанието и трябва да ни е ясно, че когато ние правим подобно действие, за него плащат други, понякога плащат много скъпо. На второ място идва контролът, на трето място идва почистването, което, естествено, е работа на местната власт. Но за да не влизам в този период конкретно да посочвам места, ние сме проверявали нерегламентирани сметища, предпивали сме на кмета да ги почиства, той ги е почиствал, проверявали сме, че са почистени, и няколко месеца по-късно те отново са се явявали. Тоест тука на първо място е да не се създават. А трябва да сме наясно, че това струва скъпо на всички останали и трябва да имаме това съзнание. Е, това може би е най-трудният, но най-устойчив път към създаване на благоприятна околната среда за живеене.


На финала на нашия разговор искам да ви попитам, министър Димов, вие вчера гледахте ли предаването „Референдум“?


Гледах го, да.


И как ще коментирате поведението на български политик в ефира на обществена телевизия?


Независимо дали е обществена или необществена телевизия, аз мисля, че това е неприемливо поведение и аз мисля, че един дебат, който е изключително важен, защото местните избори са едни от най-важните избори за хората, които пряко зависят от местната власт, трябваше да получат възможност да чуят борбата на идеите, борбата на това, което ще се случва в следващите четири години в техния град. Как да кажа, този тип политика може би все по-малко ще намира почва в световен мащаб. Ние също трябва да вървим в посоката на това, когато сме политици, да бъдем отговорни. Снощното поведение, меко казано, беше безотговорно.


Благодаря ви за това интервю.