EN

Росен Карадимов - служебен министър на иновациите и растежа

 

Доц. д-р Росен Карадимов е преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 1991 г. Председател на УС на „Институт за нов икономически напредък“. Бил е народен представител в VII Велико народно събрание, участвал в приемането на Конституцията на Република България от 1991 г. Росен Карадимов е бил правен консултант и процесуален представител на редица кредитни институции, сред които и Българската банка за развитие. От края на 2022 г. е председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.