EN

Петко Николов - служебен министър на икономиката и индустрията

 

Петко Николов е доктор по икономика и управление на интелектуалната собственост от Университета за национално и световно стопанство. Придобива две магистърски степени по Финанси от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий и по Право от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Г-н Николов е специализирал валутен, митнически и данъчен контрол, както и наказателноправни науки.

Бил е член е на Софийската адвокатска колегия и има дългогодишен опит като адвокат, както и председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

Има четири годишен преподавателски опит в Катедра „Интелектуална собственост и  трансфер на технологии“.

Петко Николов е бил председател на Комисията за защита на конкуренцията, на Патентното ведомство и изпълнителен директор на Националната компания „Индустриални зони“ (НКИЗ).