EN

Петър Димитров - служебен министър на околната среда и водите

 

Инж. Петър Димитров е роден през 1973 г. Магистър е по хидромелиоративно строителство, със специализации в България, Япония, Германия и Италия, докторант е в Университета по архитектура, строителство и геодезия – Хидротехнически факултет. В продължение на 20 години работи в най-голямата по териториален обхват Басейнова дирекция в България – Дунавски район. Заемал е различни експертни и ръководни длъжности, като над 5 години е бил директор на БДДР.

В периода май-декември 2021 година и от август 2022 до началото на юни 2023 година е служебен заместник-министър в Министерството на околната среда и водите.

Участвал е в разработването на стратегически и нормативни документи в областта на управлението на водите на национално и европейско ниво. Представял е страната в експертни групи към Международната комисия за опазване на река Дунав. Ръководил е и е участвал в редица национални и международни проекти, свързани с опазването и устойчивото управление на водите.

В периода 2003-2020 г. участва активно в разработването, актуализацията и прилагането на плановете за управление на водите и за управление на риска от наводнения на Дунавски район и на Международен басейн на река Дунав.

В дейността си се ръководи от принципите на устойчивото развитие и опазването на околната среда и водите.

Преди да стане служебен министър на околната среда и водите е заместник-министър в МОСВ в периода юни 2023 г. - април 2024 г.