EN

ЕМИЛ ДИМИТРОВ - Министър на околната среда и водите

Емил Димитров е роден на 20.02.1962 г. в гр. Перник. През 1992 г. завършва Висш икономически институт „Карл Маркс“ със специалност: икономист, степен: магистър.

 

През 1999 г. завършва Университет за национално и световно стопанство като магистър по финанси и счетоводство. Магистърска степен получава и от Югозападен университет „Неофит Рилски“, където през 2007 г. завършва специалност „Право“.

 

През 2008 г. придобива юридическа правоспособност по чл. 163 от Закона за съдебната власт пред Министерство на правосъдието.

 

Сертифициран експерт „Съдебно счетоводни експертизи“ към Министерство на правосъдието.

Регистриран вътрешен одитор в публичния сектор към Министерство на финансите.

Адвокат, член на Габровска адвокатска колегия.

 

До 1992 г. е работил: в строителството, в съобщенията и като преподавател.

 

През 1992 г. постъпва в Териториално управление София, а впоследствие преназначен в Главно управление „Държавен и финансов контрол“ към Министерство на финансите. Заема последователно длъжностите: финансов ревизор, главен финансов ревизор, финансов експерт и главен финансов експерт.

 

През 2001-2002 г. е директор на Агенция „Митници“. През периода 2003-2012 г. работи като финансов контрольор и заместник-директор „Финансова, правна и административна дейност“ в структури на Министерство на културата, като правен съветник в структури на Нотариалната камара.

 

През 2013 г. е назначен за главен секретар на Областна администрация гр. Плевен, като служител на Министерски съвет.

 

През 2014 г. е избран за Народен представител в 43-ото Народно събрание, заместник-председател на Комисия по бюджет и финанси и член на Комисията по правни въпроси. Член на подкомисията за публични финанси и други временни комисии.

 

През 2017 г. е избран за народен представител в 44-ото Народно събрание, член на няколко временни комисии, на Комисията по правни въпроси и председател на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.

 

На 15 януари 2020 г. е избран за министър на околната среда и водите от 44-то Народно събрание.