EN

Людмила Петкова - служебен заместник министър-председател и служебен министър на финансите

 

Магистър e по икономика и управление на търговията от Университета за национално и световно стопанство в София. Притежава специализации по Международни счетоводни стандарти от Института за следдипломна квалификация към УНСС и по Европейско право и административни практики от Нов български университет.

Притежава над 30 години професионален опит в областта на счетоводството, данъчния контрол, данъчната политика и управлението на публичните финанси. В продължение на 15  години работи в Националната агенция за приходите, като заема различни експертни и управленски длъжности, включително заместник-директор и директор на ТД „Големи данъкоплатци и осигурители” и “Средни данъкоплатци и осигурители” – София.

От април 2010 г. е директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. През 2013 – 2014 г., септември – декември 2021 г. и август 2022 – юни 2023 заема поста заместник-министър на финансите с ресор бюджет, данъци, Националната агенция за приходите, Агенция “Митници” и Дирекция “Данъчна политика“ в МФ.

Два пъти е член на Надзорния съвет на НЗОК, а в периода 2013 – 2014 г. е и негов председател. Притежава дългогодишен международен опит, свързан с дейността на работните групи и комитети към Европейската комисия, Съвета на ЕС и Комитета по фискални въпроси на ОИСР.

По време на Българското председателство на Съвета на ЕС (януари-юни 2018 г.)  е председател на Работната група на високо ниво (Данъчно облагане) и на работна група “Данъчни въпроси” към Съвета на ЕС.

През юли 2017 – юни 2018 г. е заместник-председател, а от 2019 до 2023 г. в продължение на два мандата е председател на Групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятията) към Съвета на ЕС. От 2017 г. до момента е генерален член на Изпълнителното бюро на Работна група „Данъчна политика и данъчна статистика“ към Комитета по фискални въпроси на ОИСР. Член е и на Приобщаващата рамка по Плана BEPS (Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби) и на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към ОИСР. Владее английски и руски език.