EN

КОСТАДИН АНГЕЛОВ - министър на здравеопазването

 

Роден е на 7 юни 1977 година.

Завършил е Медицинския университет в София, придобивайки две магистърски степени - по медицина и по обществено здраве и здравен мениджмънт. През 2015 година придобива магистърска степен и по финанси от Университет за национално и световно стопанство в София.

От 2004г. до 2006г. е лекар-ординатор в Спешно отделение – Шокова зала към ЦСМП – София област на територията на УМБАЛ „Св. Анна". След 2006 година е хирург в Клиниката по хирургия, УМБАЛ „Александровска” – София. В периода 2008г. – 2011 е заемал длъжността главен административен лекар на Клиниката по хирургия, УМБАЛ „Александровска” – София, а от 2006 г. до 2011г. е завеждащ Учебна дейност на Катедрата по хирургия, Медицински Университет – София. През 2013 година поема ръководния пост в УМБАЛ ”Александровска” в София.
 

В преподавателската си дейност има изнесени множество лекции по хирургия на студенти по медицина, студенти по дентална медицина, стажант лекари, специализанти и докторанти по хирургия. Съавтор е в 2 учебника по хирургия за студенти по медицина, специализанти и млади лекари. В научната си дейност има редица публикации в български и международни списания, реферирани и индексирани в световно известни бази данни с научна информация. Получава признанието за „Най – добър преподавател" на студентите медици от випуск 2012 г. През 2015 година е удостоен с наградата „Проф. д-р Парашкев Стоянов” за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване.