EN

Ивайло Иванов - служебен министър на труда и социалната политика

 

Ивайло Иванов е завършил висше икономическо образование в Стопанската академия „Димитър Ценов“ в гр. Свищов с магистърска степен по финанси и кредит през 1993 г. През 2008 г. се дипломира като магистър по право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград.

 

В периода 2003-2016 г. работи в Агенцията за социално подпомагане. До септември 2009 г. е заместник-изпълнителен директор, а след това е назначен за изпълнителен директор. От юни 2016 г. до септември 2017 г. заема поста заместник-министър на труда и социалната политика и отговаря за политиките за защита при безработица, насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, трудово право, обществено осигуряване, безопасност и здраве при работа и социалната сигурност. Наблюдава и координира дейността на Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

 

Има дългогодишен професионален опит и в сферата на застраховането. На 19 септември 2017 г. е избран от Народното събрание за управител на Националния осигурителен институт, която длъжност заема до избора му за служебен министър на труда и социалната политика на 9 април 2024 г.

 

Роден на 21 февруари 1967 г. в Тетевен.