EN

Гроздан Караджов - заместник министър-председател по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

Завършва английската езикова гимназия в София и право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Заемал е длъжността програмен директор във фондация „Отворено общество“. От 1997 – 2001 г. е главен секретар на Комитета по пощи и далекосъобщения, главен секретар на Министерство на транспорта и съобщенията и председател на Съвета на директорите на БТК. От 2005 до 2007 г. е ръководител на проекта за изграждане на завод за керамични плочи на испанската компания “Керос” с разкрити над 150 работни места. В следващите години развива редица бизнес начинания в областта на строителството и в сферата на изграждане и поддръжка на телекомуникационни мрежи и съоръжения.

Народен представител в 43-ото Народно събрание и председател на постоянната комисия по транспорт, ИТ и съобщения.

Учредител на фондация „Светът на Мария“ и дългогодишен активен дарител.

Владее английски и руски език. 

Избран от 47-ото Народно Събрание за заместник министър-председател по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството  на 13 декември 2021 г.