EN

Галя Кондева-Мънкова - служебен министър на здравеопазването

 

Д-р Кондева завършва магистратура по медицина в Медицински университет, София и магистратура по икономика – бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт в УНСС. Има придобити специалности по ,,Вътрешни болести“ и ,,Клинична хематология“.

От 2022 г. е Изпълнителен директор на ,,Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД, София, като преди това в два мандата е била председател на Съвета на директорите. Има дългогодишен опит като практикуващ лекар. През 1987 г. започва в Работническа болница Бухово, а след 1995 г. в Клиниката по гастроентерология към Пета градска болница – София. Работила е като Асистент в Отделение по трансфузионна хематология в УМБАЛСМ ,,Н.И. Пирогов” и лекар в Клиника по хематология в МБАЛ ,,Токуда болница“ София.

В периода 2017-2018 г. е директор дирекция ,,Лекарствени продукти, медицински изделия, контрол по предписване и отпускане“ към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), а преди това е била началник отдел, представител на държавата в Събранието на представителите и член на Управителния съвет на здравната каса.

Д-р Кондева владее английски, руски и френски.