EN

Галин Цоков - служебен министър на образованието и науката

 

Професор д-р Галин Борисов Цоков е магистър по педагогика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавател е в Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ като от 2011 г. е професор по управление на образованието. Директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (от 2016 г) и Ръководител катедра „Педагогика и управление на образованието“ (2019 г.). Доктор по педагогика с дисертация на тема: Децентрализация в структурите за управление на образованието на местно ниво – традиции и перспективи (1998 г.)


Специализирал е в: университета UNED, Мадрид ( 2017 г.), Образователно лидерство в Банкстрийт колеж по образованието, НЮ Йорк (2014г.); Специализация по Образователен мениджмънт CEDEFOP Study Visit 326, Валенсия, Испания (2008 г.); Образователен мениджмънт с профил организационен мениджмънт в образованието в Холандия, Амстердамски университет (2002 г.)


Член е на Комисията за иновативните училища към МОН (2016) и на Постоянната комисия по Педагогически науки и социални дейности на Националната агенция по оценяване и акредитация (от 2018 г.). Председател е на Асоциацията на департаментите за квалификация на педагогическите специалисти в България (2022),
Главен редактор на списание Педагогика (2019). Участвал е като ръководител, координатор и член в повече от десет международни и национални научни и образователни проекта. Автор е на над 110 научни публикации издадени в България и чужбина.