EN

Даниела Везиева - служебен министър на икономиката

Даниела Везиева е родена в гр. Русе. Завършва образователна степен магистър по финанси и кредит в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов с допълнителна   квалификация "Контрол в публичния сектор". Доктор по икономика НВУ "Васил Левски" – гр. Велико Търново.

 

 Притежава опит в сферата на публичните финанси и администрацията. Работи по   проекти, свързани с децентрализацията и въвеждане на нови модели на управление   от 2003 г.

 

 От 2007 г. до 2014 г. представлява България в Бюджетния комитет на Европейски  училища.

 

Работила е като началник-отдел "Административно, правно, финансово, стопанско и информационно обслужване" в Регионален инспекторат по образованието в Русе.

 

От ноември 2014 г. до февруари 2017 г. е заместник-министър на икономиката.

 

От май 2018 г. до март 2019 г. е съветник в кабинета на председателя на Комисията за финансов надзор.

 

Заемала е мениджърски и ръководни длъжности в областта на банковата и консултантска дейност.

 

От 18 май 2021 г. до сега е съветник към Министъра на икономиката.

 

Владее английски и руски  език.