EN

ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА - Министър на правосъдието

Родена през 1974 г.

 

Придобива магистърска степен „Право“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград.

 

Избранa е за министър на правосъдието на 3 септември 2020 г. от 44-ото Народно събрание.

 

От 2017 г. до 2020 г. е заместник-министър на правосъдието.

 

От 22.05.2017 г. е административен ръководител на Административен съд –Перник, избрана с  решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет на 18.10.2016 г.

 

От 2014 г. до 22.05.2017г. е председател на Районен съд-Перник.

 

От  2004 г. до 2014 г. е заместник-административен ръководител на Районен съд-Перник. В периода 2000 г. - 2004г.  е районен съдия в Районен съд-Перник, година преди това е младши съдия  в  Окръжен съд-Перник.

 

Участвала е в множество семинари и обучения по европейско и гражданско право.

 

Владее английски и руски език.