EN

МАРИЯНА НИКОЛОВА - Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма

Родена е на 16.09.1975 г. в гр. Ботевград.

 

Завършва гимназията с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ в гр. Правец с профил френски език.

 

Завършва висше образование - магистър по "Право" в Нов български университет и се утвърждава като юрист със значителен опит в публичния сектор. Марияна Николова притежава и магистърски степени по "Публична администрация и административни практики" и "Право на Европейския съюз" от СУ „Свети Климент Охридски“,  както и магистратура по "Стопанско управление" от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново.

 

Има редица обучения и специализации в страни-членки на ЕС в това число диплом по „Право на Европейския съюз“, Франция; EIPA - Европейски институт по публична администрация, Холандия; “HAUS” - финландски институт за публичен мeниджмънт, Европейската академия за данъци, икономика и право, Германия, а също и в Австрия и Великобритания.

 

Има значителен принос в разработката на действащата нормативна уредба в сферата на държавната служба на Република България. Била е адвокат към Софийска адвокатска колегия, както и юрисконсулт в „Топлофикация София“ ЕАД. Заемала е различни експертни длъжности в Министерство на държавната администрация и административната реформа. Заемала е ръководни длъжности, включително директор на дирекция „Правно-нормативни дейности“ в Министерство на земеделието и храните. Също така е избирана за член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Работила е и в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор към Министерство на икономиката. Била е ръководител на отдел „Договорно-правен и правна защита“ в „Национална електрическа компания“  ЕАД.

 

От май 2017 г. е началник на кабинета на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика. Преподавател е в Института по публична администрация към Министерския съвет.

 

На 21 ноември 2018 г. Марияна Николова бе избрана за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика от 44-ото Народно събрание. А на 24 юли 2020 г. е избрана и за министър на туризма от 44-ото Народно събрание.