EN

Атанас Запрянов - служебен министър на отбраната

Роден на 16. 04. 1950 г. в с. Драгойново, област Пловдивска. Средното си образование получава в Техникум по механотехника в гр. Пловдив през 1965 г.

Завършва Висшето народно военно училище „В. Левски” гр. Велико Търново (магистър инженер - профил „Свързочни войски“) през 1974 г.; Военната академия по свръзките „Будьони”, Санкт Петербург, Русия (магистър по военно дело) през 1982 г.; Генералщабен факултет на Военната академия „Г. С. Раковски” (стратегическо ръководство на въоръжените сили) през 1995 г.; Стратегически курс в Колеж по информация и киберпространство на Националния университет по отбраната, Вашингтон, САЩ (Главен информационен мениджър и мениджър по защита на информационната инфраструктура) през 2001 г. Има завършени краткосрочни курсове в Колежа на НАТО в Рим (за подготовка на офицери за работа в НАТО) и за висш ръководен състав в Генералщабния колеж на Франция в Париж.

От 1974 г. до 1979 г. заема длъжности на тактическо ниво като командир на взвод, рота и заместник-командир на батальон в 95 армейски свързочен полк на Втора армия, в гр. Пловдив. От 1982 г. до 1986 г. служи в армейски свързочен полк на длъжностите „началник щаб“ и „заместник-командир“ на полка.

От 1986 г. до 1988 г. работи в Управление „Свръзки” на Командването на Сухопътните войски на различни длъжности.

От 1988 г. до 1995 г. заема различни длъжности в Управление „Свързочни войски” на Генералния щаб на Българската армия до началник на оперативен отдел, а след завършване на обучението си в Генералщабния факултет на Военна академия „Г. С. Раковски” заема отново длъжности „началник щаб“ и „заместник-началник“ в управление „Свързочни войски” на Генералния щаб, включително длъжността Началник на управлението за в периода 1996/1997 г. и три години - от 1999 г. до 2002 г. като Началник на „Главно управление свръзки е електроника” на Генералния щаб.

 

През 1999 г. получава първото си висше военно звание генерал-майор.

В периода 2002 г. - 2003 г. е началник на Военната академия „Г. С. Раковски”, а от 2003 г. до 2006 г. изпълнява длъжността заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите.

През 2003 г. му е присвоено военно звание генерал-лейтенант.

От юни 2006 г. до март 2010 г. е назначен за военен представител на Р България във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС в Брюксел, Белгия. През април 2010 г. преминава в резерва.

За времето на кадровата си военна служба е награждаван с ордени и медали, включително орден „За военна заслуга първа степен”.

От юли 2010 г. до март 2013 г. работи като съветник в Политическия кабинет на Министерството на отбраната на Р България. От 07. 01. 2015 г. до юли 2016 г. е съветник в Политическия кабинет на министъра на отбраната, а от 05. 07. 2016 г. до юни 2021 г. и от юни 2023 г. до април 2024 г. е заместник-министър на отбраната. Назначен е за министър на отбраната на 09. 04. 2024 г.

В периода от януари 2019 г. до декември 2021 г. е определен за председател на Съвета на директорите на Европейската агенция по отбраната във формат директори по въоръженията по предложение на Висшия представител на Европейския съюз по външна политика и политика за сигурност и ръководи заседанията на Съвета.

Женен е и има две деца, един внук и две внучки.

Владее писмено и говоримо английски и руски език.