EN

Регионална политика

Приоритети за управление (2017- 2021)

  1. Безопасна и модерна пътна инфраструктура

1.1. Въвеждане на по-справедлив модел на плащане за преминаване по републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки коли и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили и други МПС.

1.2. Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура като част от трансевропейската транспортна мрежа. Завършване на магистралния пръстен на страната и модернизацията на пътната мрежа.

  1. Завършване на реформата във ВиК сектора с цел подобряване на услугите за гражданите и бизнеса.
  2. Развитие на регионите. Силна държавна политика за слабо развитите региони.

Целим съчетаване на финансови и икономически инструменти, извеждайки като приоритет балансирано регионално развитие и намаляване на регионалните различия.

  1. Жилищна политика

4.1. По-нататъшно изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и увеличаване на финансовия ресурс по тази програма чрез нарастващ процент на самоучастие на гражданите.

4.2. Разширяване на програмата чрез обхващане на тухлени многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.