EN

Обяви за провеждане на конкурси - 2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати до конкурса за длъжността директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“

 

Обявление за допускане до участие в конкурс за длъжността директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“

 

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „правен съветник“ - 2 щ. бр. в дирекция „Правна“

 

Обява за конкурс за длъжността "младши експерт" в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“

 

Обява за конкурс за длъжността "програмист " в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ - 2 щ.бр

 

Крайното класиране от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция ИКТ

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“ в дирекция ИКТ

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за програмист на софтуерни приложения, І степен – 2 щ. бр. в дир. ИКТ

 

Обява за конкурс за длъжността "редактор-стилист на нормативни актове“ в отдел „Деловодство, архив и техническо осигуряване“, дирекция „Правителствена канцелария“

 

Обвява за конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество“ към главния секретар на Министерския съвет

 

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“

 

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „програмист на софтуерни приложения, І степен“ – 2 щ. бр. в дирекция

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати редактор-стилист ДАТО

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати държавен експерт ПЗДНСЕИВВГО

 

Класиране на проведен конкурс за длъжността „редактор-стилист на НА“ в отдел ДАТО

 

Класиране държавен експерт ПЗДНСЕИВВГО

 

Обява главен експерт в отдел ПЗДНСЕИВВГО

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати главен експерт ПЗДНСЕИВВГО

 

Класиране от проведен конкурс на длъжността главен експерт ПЗДНСЕИВВГО

 

Обява за конкурс за длъжността "главен секретар" на Министерския съвет

 

Списък с допуснати и недопуснати до конкурса за длъжността главен секретар на Министерския съвет

 

Класиране на кандидата от проведен конкурс за длъжността главен секретар на Министерския съвет

 

Концепция за стратегическо управление за длъжността главен секретар на МС

 

Обява за длъжността "програмист на софтуерни приложения, I степен" в дирекция ИКТ

 

Обява за екперт по мрежова и информационна сигурност в дирекция ИКТ

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността експерт МИС, дирекция ИКТ

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Програмист на СП, дирекция ИКТ

 

Класиране експерт МИС в дирекция ИКТ

 

Класиране Програмист СП в дирекция ИКТ