EN

Обяви за провеждане на конкурси - 2023 г.

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Политики за развитие на администрацията“, дирекция „Модернизация на администрацията“

 

Класиране от конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел ОЗП, дирекция „Правителствена канцелария“

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт“ в отдел „Правителствен протокол“

 

Класиране от проведен конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Правителствен протокол“

 

Обява за длъжността „правен съветник“ – 2 щ. бр. в дирекция „Правна"

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "КИАД"

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността правен съветник д-я Правна

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел КИАД

 

Класиране от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел КИАД

  

Класиране от конкурса за длъжността „правен съветник“ в дирекция „Правна“

 

Обява за конкурс за длъжността „правен съветник“ в дирекция „Правна“

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за провеждане на конкурс за длъжността "правен съветник" в дирекция "Правна"

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "старши експерт" в дирекция МА

 

Класиране от конкурса за длъжността „правен съветник“ в дирекция „Правна“

 

Kласирането от конкурса за длъжността „старши експерт“ в отдел „Политики за развитие на администрацията“, дирекция „Модернизация на администрацията“

 

Обява за конкурс за длъжността "държавен експерт" в отдел "Информационни системи", дирекция ЦКЗ

 

Обява за длъжността началник на отдел "Строителство и поддръжка" в дирекция АПОУС

 

Обява за длъжността главен екперт в отдел "Стоителство и поддръжка" в дирекция АПОУС

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за провеждане на конкурс за длъжността "държавен експерт" в отдел ИС, дирекция ЦКЗ

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за главен експерт на отдел "Строитерство и поддръжка" в дирекция АПОУС

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за началник на отдел "Строитерство и поддръжка" в дирекция АПОУС

 

Класиране от конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел "Информационни системи", дирекция ЦКЗ

 

Обява за конкурс за старши екперт в отдел "Финанси" в дирекция "Бюджет и финанси"

 

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността началник на отдел „Строителство и поддръжка“ в дирекция „АПОУС“

 

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Строителство и поддръжка“, дирекция „АПОУС“

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши експерт“ в отдел „Финанси“, дирекция БФ

 

Класиране от проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Финанси“, дирекция БФ

 

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Приемна“, дирекция ПК.

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Приемна“

 

Класиране от проведен конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Приемна“, дирекция „Правителствена канцелария“

 

Обява за длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Строителство и поддръжка“, дирекция „АПОУС“

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел "Строителство и поддръжка", дирекция АПОУС

 

Обява-главен началник на отдел СТ дирекция АПОУС

 

Класирането от проведен конкурс за длъжността "главен експерт" - 2 щ.бр. в отдел "Строителство и поддръжка", дирекция АПОУС

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността началник на отдел „Снабдяване и транспорт“ в дирекция АПОУС

 

Обява за конкурс за главен началник на отдел „Строителство и поддръжка“, дирекция „АПОУС“

 

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността началник на отдел „Снабдяване и транспорт“ в дирекция АПОУС

 

Класиране на кандидатите за длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Строителство и поддръжка“, дирекция „АПОУС“

 

Класиране от конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел СП, дирекция АПОУС

 

Обява - младши експерт в отдел "Деловодство", дирекция "ПК"

 

Обява - младши експерт в отдел "Деловодство", дирекция "ПК" 4 щ. бр.

 

Обява за конкурс за правен съветник в дирекция "Правна" 

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за старши експерт 4 щ.бр. Деловодство и архив

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за Младши експерт Деловодство и архив

 

Обява за конкурс за директор на дирекция "Информационни и комуникационни технологии"

 

Списък с допуснати и недопуснати до конкурса за длъжността "правен съветник" - 2 щ.бр. в дирекция "Правна"

 

Класиране от конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Деловодство и архив", дирекция „Правителствена канцелария“

 

Класиране от конкурс за длъжност „старши експерт“ – 4 щ. бр. в отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Правителствена канцелария“

 

Списъка с допуснати и недопуснати до конкурса за длъжността директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“

 

Обявление за допускане до участие в конкурс за длъжността директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“

 

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „правен съветник“ - 2 щ. бр. в дирекция „Правна“

 

Крайното класиране от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция ИКТ