EN

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.

С документа може да се запознаете тук