EN

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

 

С документа може да се запознаете тук.