EN

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

С документа можете да се запознаете тук

Публикувано на 21 февруари 2018 г.