EN

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

С документа можете да се запознаете тук