EN

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

С документа можете да се запознаете тук