EN

Заместник-министри

Обявените декларации са на лицата, заемащи публична длъжност, дали писмено съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Александър Манолев

Амелия Гешева

Ангел Попов

Атанас Добрев

Атанас Запрянов

Атанаска Николова

Бойко Пенков

Валентин Йовев

Ваня Колева

Велик Занчев

Вергиния Кръстева

Георг Георгиев

Деница Николова

Деница Сачева-Атанасова

Десислава Ахладова-Атанасова

Димитър Геновски

Евгени Стоянов

Емилия Кралева

Жени Начева

Жечо Станков

Зорница Русинова

Иван Димов

Ирена Георгиева

Красимир Живков

Красимир Ципов

Лазар Лазаров

Лозана Василева

Лъчезар Борисов

Маринела Петрова

Милко Бернер

Милко Теофилов

Моника Панайотова

Николай Кънчев

Николай Проданов

Олег Петков

Петър Николов

Росица Димитрова

Росица Желева

Румен Димитров

Стефан Балабанов

Султанка Петрова

Таня Методиева-Михайлова

Тодор Стоянов

Цветан Димитров

Юрий Щерк