EN

Служители в администрацията на Министерския съвет

Обявените декларации са на лицата, заемащи публична длъжност, дали писмено съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Албена Христова

Ангелина Димитрова-Стоянова

Андрей Маринов

Антон Иванов

Апостол Милев

Биляна Бакалчева

Благовест Джурин

Борислав Стоянов

Борислава Младенова

Боряна Григорова

Боряна Истаткова

Валентина Сотирова

Валентина Стоянова

Ваня Ганева

Васка Шушнева

Вера Маркова

Виктория Славейксва-Ангелова

Вяра Венева

Галина Димова

Гинка Нейкова

Горичка Ненкова

Даринка Петрова

Десислава Симеонова-Михайлова

Дилян Пехливанов

Драгой Драгоев

Евгени Емилов

Евгения Андонова

Елисавета Марашлиева-Нинова

Елита Попова

Ема Богоева

Енчо Енчев

Ивайло Овчаров

Иванка Станкулова

Иво Шапчев

Илиана Евгениееа

Ирена Паликарска

Ирина Ангелова

Калоян Ганчев

Калоян Митев

Катя Златанова

Красимир Божанов

Красимир Васев

Кристиян Аризанов

Лилия Александрова-Тодорова

Лора Бусарова

Луиза Бусерска

Лъчезар Илиев

Малвина Гълъбова

Малина Крумова

Малина Николова

Мариана Василева

Мариана Илиева

Марин Маринов

Марина Ралчева

Мария Томова

Мария Христова

Мартин Мутеров

Мартина Шопова

Мила Базиргянова

Милан Томанов

Милена Атанасова

Милена Иванова

Младен Петрунов

Нели Цекова

Николай Алексиев

Николай Стоянов

Николина Стоянова

Павел Пенчев

Петко Велев

Петя Цанкова

Пламен Георгиев

Полина Балтаджиева

Полина Личева

Радослав Михайлов

Райна Георгиева

Рая Гутуранова

Росица Стоянсва-Василева

Ружа Каланова-Кръстева

Румяня Русева

Светослава Тонева

Соня Дачева

Стефка Порова

Стоимир Цветанов

Тошко Илиев

Христинка Микова

Цветан Ветовски

Цветан Китов

Цветелин Динев

Цветина Цолова

Юлия Велчева