EN

Политически кабинети

Обявените декларации са на лицата, заемащи публична длъжност, дали писмено съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Александра Георгиева

Ана Иванчева

Аню Ангелов

Боянка Рачева

Георги Кръстев

Деница Желева

Димитър Стоянов

Ивана Михайлова

Йоланда Емирян

Николета Кузманова

Петя Тянкова

Румяна Бъчварова

Румяна Дилова

Севделина Арнаудова

Стефан Илиев

Христина Нинова