EN

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по ЗПКОНПИ за 2020 г.

 

  1. Георги Събев, заместник-министър на земеделието, храните и горите (за несъвместимост);
  2. Галин Господинов, заместник областен управител на област Добрич (за несъвместимост);
  3. Румяна Бъчварова, експерт към политическия кабинет на министър-председателя;
  4. Христо Градинаров, държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“;
  5. Дафина Костова, старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в отдел „Информация и комуникация“ в дирекция „Централно координационно звено“.