EN

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по ЗПКОНПИ за 2019 година

Наталия Косева Борисова, главен специалист в дирекция „Правителствена канцелария“

 

Жанет Александрова Петрова, главен специалист в дирекция „Правителствена канцелария“

 

Росен Ганчев Бужев, главен експерт в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“

 

Емил Николаев Малинов, главен специалист в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“

 

Румен Василев Павлов, главен специалист в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“

 

Мария Илиева Христова, държавен експерт в дирекция „Добро управление“