EN

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по ЗПКОНПИ за 2018 година

Стефан Божидаров Петков – старши експерт в дирекция „Правителствен протокол“